Atnaujintas 2007 gegužės 4 d.
Nr.34
(1531)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Trejų metų kūryboje – angelai

Parodos autorius Anicetas
Kutrevičius rodo vieną savo kūrinį

Net 86 angelai, ir visi skirtingi, sutilpo vienoje erdvėje. Aniceto Kutrevičiaus medžio drožinių paroda „Angelai“ veikė Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centre. Jos atidarymas vyko balandžio 12-ąją.

Susitikti su medžio meistru A.Kutrevičiumi atėjo jo artimieji, giminės, draugai, pažįstami, buvę bendradarbiai. Susirinko didelis būrys Aniceto kūrybos gerbėjų. Daugelį metų A.Kutrevičius dirbo vyriausiuoju mechaniku Panevėžio pieno kombinate. 2000-aisiais išėjo į pensiją, tačiau nesėdėjo sudėjęs rankų. Atsitiktinai pamatęs vieno tautodailininko medžio darbus, pabandė ir pats drožti. Kurti jį skatino žmona Irena, dukra Ieva. Kai ką jis nusižiūrėjo iš dviejų savo vaikaičių knygučių ir vėliau įprasmino medyje. Į parodą atnešė tai, ką sugebėjo padaryti maždaug per trejetą metų. Rengiant jų ekspoziciją, atsitiktinai A.Kutrevičiaus darbus pamatė viena jauna mokytoja. Ji stebėjosi, kaip gali būti tiek daug nevienodų angelų.

Parodos autorius panevėžietis A.Kutrevičius yra išleidęs savo eilėraščių rinkinėlį „Mano padangė“. Jis sugebėjo surinkti medžiagą apie Šiaurės Lietuvos pieno pramonę. Iš to gimė nuostabus albumas „Pieno ąsotėlio istorija“.

Bronius VERTELKA

Panevėžys

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija