Atnaujintas 2007 gegužės 4 d.
Nr.34
(1531)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežius suteikė kunigystės šventimus

Tarp popiežiaus Benedikto XVI
praėjusį sekmadienį įšventintų
naujų 22 kunigų buvo Vatikano
fotografo Arturo Mari sūnus
Chuanas Karlosas, priklausantis
Kristaus legionierių bendruomenei
AP nuotraukos

Iš Popiežiaus rankų kunigystės šventimus priėmę neopresbiteriai papildys Romos vyskupijos parapijose dirbančių kunigų gretas.

Kasmet ketvirtąjį Velykų sekmadienį, pagal Jono Evangelijos skaitinį vadinamą Gerojo Ganytojo sekmadieniu, visa Bažnyčia meldžiasi už pašaukimus į kunigystę ir vienuolišką gyvenimą. Šiemetinė maldos už pašaukimus diena jau buvo 44-oji nuo šios tradicijos įvedimo. Taip pat jau kelis dešimtmečius yra tradicija šią dieną šventinti naujus kunigus. Anksčiau kunigystės šventimai Šv. Petro bazilikoje būdavo teikiami įvairių Romoje veikiančių nacionalinių kolegijų absolventams. Dabar šią dieną šventinami kunigai Romos vyskupijai, kurios ganytojas, kaip žinoma, yra Popiežius.


Šventasis Sostas ragina kovoti su moterų vergyste

Jungtinių Tautų Organizacijos būstinėje Niujorke vyko 51-oji Moters statuso komisijos sesija, kurios pagrindinė tema – „Visų diskriminacijos ir prievartos formų prieš mergaites panaikinimas“. Sesijoje kalbėjęs arkivyskupas Celestinas Miljorė, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinėse Tautose, pažymėjo, kad nors dėmesys ir rūpinimasis moterų situacija pasaulyje yra kaip niekad didelis, bet tai nesutrukdė atsirasti naujoms prievartos prieš moteris formoms.


Pietryčių Europos vyskupai kalbėjosi apie mišrias santuokas

Rumunijos Ordėjos mieste neseniai vyko Pietryčių Europos vyskupų konferencijų pirmininkų susitikimas, kuriame dalyvavo Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos, Graikijos, Rumunijos, Turkijos ir tarptautinės Šv. Kirilo ir Metodijaus vyskupų konferencijos, vienijančios Serbijos, Juodkalnijos ir Makedonijos vyskupus, vadovai. Dalyvavo taip pat apaštalinis nuncijus Rumunijoje, Šventojo Sosto atstovas Europos Sąjungoje, Europos vyskupų konferencijų tarybos, ES vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) atstovai. Susitikimui vadovavo Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Budapešto Eštergomo arkivyskupas kardinolas Peteris Erdas ir buvęs pirmininkas Sarajevo arkivyskupas kardinolas Vinkas Puljičius. Susitikime buvo kalbama apie katalikiškos tapatybės, dalyvavimo bendruomeniniame gyvenime, vaikų auklėjimo problemas, kylančias religiniu požiūriu mišriose šeimose.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija