Atnaujintas 2007 gegužės 4 d.
Nr.34
(1531)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Prezidentas susitiko su Popiežiumi Benediktu XVI

Prezidentas Valdas Adamkus
ir ponia Alma Adamkienė
susitiko su popiežiumi Benediktu XVI

Šeštadienį, balandžio 28 dieną, Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus su darbo vizitu lankėsi Vatikane ir susitiko su Popiežiumi Benediktu XVI.

Prezidentas Šventajam Tėvui perdavė nuoširdų Lietuvos sveikinimą aštuoniasdešimtojo jubiliejaus proga ir pasveikino su išrinkimo Popiežiumi dviejų metų sukaktimi.

Valstybės vadovas pažymėjo, kad jį atlydėjo iškilūs Lietuvos meno ir mokslo pasaulio žmonės, krikščioniškąsias vertybes puoselėjanti jauna šeima.

„Žavimės Jūsų tvirta pozicija ginant moralines vertybes bei siekiant taikos pasaulyje“, – sakė Prezidentas susitikime su Popiežiumi. Lietuvos vadovas pabrėžė, kad šiame evoliucijos amžiuje nepakankamai įvertintas humanistikos vaidmuo, krikščioniškųjų moralinių vertybių stiprinimas bendruomenėje ir labiau vertinami technologiniai pasiekimai. „Žlugus komunistiniam režimui Lietuvos visuomenė pergyveno labai dramatiškus pokyčius. Laisvė tapo dideliu iššūkiu mūsų žmonėms, kai demokratijos keliu žengiančioje bendruomenėje dar nepakankamai įsitvirtino bendražmogiškosios humanistinės vertybės“, – sakė šalies vadovas. Jis pabrėžė, kad Katalikų Bažnyčios veikla yra labai svarbi visuomenės ugdymui, skatinant bendruomeniškumą, įtvirtinant tiesą ir solidarumą. Pasak valstybės vadovo, būtent Bažnyčios vaidmuo yra labai svarbus rodant jaunimui vilties ir tiesos, atsakomybės ir vertybių kelią gyvenime.

Prezidentas V.Adamkus su Popiežiumi aptarė Lietuvos santykius su kaimyninėmis šalimis ir Lietuvos vietą Europos Sąjungoje. Šalies vadovas pažymėjo, kad Lietuva laikosi konstruktyvių santykių su Rusija politikos, tačiau neatsisako savo principų ginant žmogaus teises ir bendrąsias vertybes. Kalbėdamas apie pastaruoju metu susiklosčiusią situaciją Estijoje, Prezidentas pabrėžė, kad mūsų šalis susirūpinusi stebi įvykius Taline ir Lietuva remia Estijos valdžios poziciją. Lietuvos vadovas pažymėjo, kad ši labai jautri Antrajame pasauliniame kare žuvusių karių palaikų perlaidojimo procedūra buvo atliekama laikantis tarptautinės teisės normų ir išlaikant atitinkamą pagarbą žuvusiems.

Su Popiežiumi Benediktu XVI Prezidentas aptarė Lietuvai svarbų klausimą – sprendimą uždaryti Aušros Vartų lietuvių bažnyčią Niujorke, nes toks veiksmas sukėlė didelį tikinčiųjų nusivylimą. Valstybės vadovas atkreipė dėmesį, kad išeiviai iš Lietuvos prieš šimtą metų savo lėšomis pastatė šią bažnyčią, kad turėtų kur melstis ir išpažinti savo tikėjimą. Ilgainiui Aušros Vartų bažnyčia tapo ne tik religijos, bet ir lietuvių kultūros, lietuviškos tapatybės puoselėjimo centru. Šventasis Tėvas atsakė, kad jam ši problema yra žinoma ir pažadėjo ją aptarti su JAV vyskupais.

Šios temos buvo aptartos Prezidento V.Adamkaus susitikime ir su Vatikano valstybės sekretoriumi Tarcizijumi Bertone. Valstybės sekretorius pabrėžė šeimos svarbą visuomenėje ir atkreipė dėmesį, kad Katalikų Bažnyčios darbas su šeimomis yra labai svarbus.

Susitikimuose su Popiežiumi ir Vatikano valstybės sekretoriumi buvo paliestas ir Europos Konstitucijos klausimas. Popiežius Benediktas XVI ir prezidentas V.Adamkus išreiškė viltį, kad diskusija dėl Europos Konstitucijos nuostatų tęsis ir Europos krikščioniškųjų šaknų paminėjimas atras vietą šiame dokumente.

Kaip pranešė Prezidento spaudos tarnyba, Prezidentas Šventajam Tėvui padovanojo Petro Repšio medalį, skirtą šv. Bonifacijaus Brunono misijai, kuris 1009 metais žuvo Lietuvoje. Ši data tapo pirmąja, kuomet buvo paminėtas Lietuvos vardas. Prezidentui buvo įteiktas auksinis Pontifikato medalis.

Prezidentas V.Adamkus pakvietė Popiežių apsilankyti Lietuvoje. „Lietuvai tai būtų tikra vilties ir tikėjimo šventė“, – sakė valstybės vadovas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija