Atnaujintas 2007 gegužės 4 d.
Nr.34
(1531)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lietuvai reikia meilės

Meilė gali išgelbėti Lietuvą, todėl mums reikia Meilės partijos. Tačiau, deja, tokios partijos mes neturime. Meilę savyje galima išsiugdyti, bet turi būti labai stipri asmenybė, o ir visas toks procesas trunka ne vienerius metus. Ar buvęs KGB šefas, nepriklausomoje Lietuvoje tapęs partijos vadovu, gali kardinaliai pasikeisti per du tris dešimtmečius? Ko gero, tai būtų stebuklas. Tokia partija, po pasaulį išblaškiusi pusę milijono brandžiausių savo tautiečių, dar ir šiandien didžiuojasi, kad Lietuvoje sumažėjo bedarbių. Tad kur tokių žodžių autoriaus sąžinė ir supratimas apie meilę tautai? Čia ne džiaugtis, bet verkti reikia.

Šiandien mūsų tautai reikia ne raudonojo klano vergų. Tautai reikia meilės ir meile ugdančių vadovų. Lietuvių tautos sąžinė – Vydūnas – nuolat kartojo: „Vergas apie laisvę svajoja, bet jo svajonė niekuomet netaps tikrove. Iš vergovės paleistas jis dar nėra laisvas. (…) Laisvė pasiekiama tik žmogaus kitimu“.

Esame iš vergovės išsivadavusi tauta. Daugelis dar mąstome vergo kategorijomis. Ne vienam tautiečiui vergo grandinės dar mielesnės už kaimyno gerovę, už tautos švietimą, tautinę savimonę. Pagaliau ar turime šiandien tokią partiją, kuri rūpintųsi jaunosios kartos tautinės savimonės ugdymu, meile ir pasididžiavimu Lietuvai. O jeigu tokia partija ir atsirastų, tai ji tuoj pat būtų numarinta, nes to negali pakęsti svetimas gaivalas, kurio tikslas – skaldyti ir valdyti lietuvių tautą. O mes, anot Vydūno, apakėliai, to nematome. Tai kur mes einame!? Gal į susinaikinimą!?

Kiek šiandien turime pedagogų, kurie savo auklėtinių mažose širdutėse įžiebia negęstančią meilės ugnį Tėvynei!?

Mums reikia partijos, kuri mylėtų Lietuvą, kuri neišnaudotų tautos ir jos nežemintų.

„Dievas yra Meilė“, – nuolat kartojo popiežius Jonas Paulius II. Meilė trupina ledines žmonių širdis, uždega vydūniškąją ugnį. Didysis mūsų tautos mąstytojas Vydūnas sakė: „Aš iš lietuvių tautos laukiu, kad ji vykdytų žmogaus ir tautos gyvenimo prasmę, tai esti, kad ji siektų aukštesnio, kilnesnio žmoniškumo“, t.y. meilės. O popiežiaus Jono Pauliaus II nuolat kartojamas žodis meilė sugriovė blogio imperiją. Per šios imperijos griūtį ir mes tapome laisvi, bet, deja, nenusimetėme vergo grandinių. Tegul meilė mūsų tautoje ištirpdo vergo grandines, ir dvasiškai mes tapsime laisva tauta.

Tik meilė mus gali išgelbėti nuo sukaustytų grandinių ir svetimo gaivalo, tad sekime Jonu Pauliumi II bei Vydūnu ir meilė sugrįš į mūsų namus.

Bernardas ALEKNAVIČIUS

Klaipėda

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija