Atnaujintas 2007 gegužės 4 d.
Nr.34
(1531)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Per Tave, Rožinio Karaliene, mes norime patekti į dangų

Fįtimos Ligonių koplyčios
sienos-lango vitražas, vaizduojantis
1917 m. spalio 13 d. stebuklą –
„Saulės šokį“, kurį tada
stebėjo 70 tūkst. žmonių

Pirmosios Nepriklausomybės metais daugelio lietuvių kambariuose, o ypač kaimų trobų seklyčiose nuo sienų žvelgė du paveikslai, kuriuose Jėzus ir Jo Motina Marija rodė savo atvertas širdis – dieviškos meilės simbolį.

1673 metais šv. Margaritai Marijai Alakok apsireiškęs Viešpats Jėzus pasakė: „Mano meilė suteiks atgailos malonę visiems, kurie paeiliui devynis mėnesius Pirmąjį penktadienį priims šventąją Komuniją – jie nemirs be Dievo malonės ir be šventų sakramentų.“

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija