Atnaujintas 2007 gegužės 9 d.
Nr.35
(1532)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Patriotas, kultūros šviesulys...

Minint kompozitoriaus Aleksandro Kačanausko 125-ąsias gimimo metines

Milda MEKIŠIENĖ

Kompozitorius
Aleksandras Kačanauskas

Kaip pasakoja kompozitoriaus Aleksandro Kačanausko dukra Aldona, jų šeimoje buvo šeši asmenys: Tėvelis, Mamytė, senelė – Tėvelio motina ir trys vaikai: Algirdas Juozas, Aldona Marija ir Gediminas Kazimieras. Šeima buvo labai darni, o vaikus auklėjo pagal nuostatus: drausmė, darbštumas, sąžiningumas, pareigingumas, tarpusavio pagarba ir meilė. Anksti mirus Mamytei, visa šeimos našta atiteko Tėveliui, ir jis tiesiog buvo tėvo idealas: rūpestingas, jautrus, mylintis ir atidus kiekvienam vaikui. Jiems įdiegė tuos bruožus, kuriuos pats turėjo: tvarkingumą, punktualumą, taupumą, kuklumą, taip pat meilę Tėvynei. Tačiau A.Kačanauskas buvo nusivylęs muzikais, patyrė iš jų daug skriaudų ir nenorėjo, kad kuris iš jo vaikų taptų muziku (bet likimas sūnui Algirdui lėmė tapti būtent juo)...

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija