Atnaujintas 2007 gegužės 9 d.
Nr.35
(1532)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Rinkosi politiniai kaliniai ir tremtiniai

LPKTS suvažiavimo delegatai ir svečiai
Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

Balandžio 21 dieną Kaune, LPKTS buveinėje, įvyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos XIV ataskaitinis suvažiavimas. Jį pradėjo LPKTS pirmininkas Antanas Lukša. Buvo sugiedotas Lietuvos himnas, pagerbti į amžinybę iškeliavę politiniai kaliniai ir tremtiniai, nunešta gėlių prie Laisvės paminklo ir Nežinomojo kareivio kapo. Rimties ir susikaupimo suteikė mjr. kunigo Alfonso Bulotos perskaityta malda.

Suvažiavime dalyvavo Seimo nariai dr. Povilas Jakučionis, prof. Vida Marija Čigriejienė, prof. Arimantas Dumčius, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Kauno meras Andrius Kupčinskas. Sveikindamas delegatus meras padėkojo buvusiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, kuriems išties rūpi Lietuvos kultūra, istorijos išsaugojimas, kurie kupini sumanymų, idėjų ir aktyviai dalyvauja renginiuose, šventėse, akcijose. „Savivaldybėje veikiančiai Pavadinimų, sumanymų ir įamžinimų komisijai stinga patriotiškai nusiteikusių žmonių, galinčių įprasminti Lietuvai ir mūsų miestui reikšmingas datas, tad kviesčiau į šią veiklą įsitraukti jūsų žmones“, – sakė A.Kupčinskas. Meras pastebėjo, kad ne tik Vilniuje, Lukiškių aikštėje, bet ir Kaune turėtų iškilti paminklas Laisvės kovotojams atminti. „Tikiu, jums padedant, inicijuosime, kad toks paminklas atsirastų ir Kaune“, – teigė meras.

Seimo narės – V.M.Čigriejienė ir V.V.Margevičienė – pasveikino suvažiavimo delegatus, pakvietė visus aktyviai dirbti ir kartu šalinti Lietuvos skaudulius. LPKTS Panevėžio apskrities koordinatorius, Lietuvos sąjūdžio tarybos narys Algirdas Blažys sveikino suvažiavimo delegatus ir linkėjo vaisingo darbo.

Seimo narys, TS PKTF pirmininkas dr. P.Jakučionis kalbėjo apie savivaldybių tarybų rinkimus, analizavo jų rezultatus ir pasidžiaugė, kad juos laimėjo Tėvynės sąjunga. Jis aptarė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto veiklą, vangiai vykstantį Liustracijos įstatymo pataisų priėmimą. Pranešėjas kritiškai atsiliepė apie siūlomas įvesti „Sodros“ įmokų ribas, priminė jaunimo patriotinio auklėjimo problemas.

Metinę veiklos ataskaitą pateikė LPKTS pirmininkas A.Lukša. Jis paminėjo per ataskaitinį laikotarpį nuveiktus svarbiausius darbus, įvykusius renginius, vertingas iniciatyvas. Tai – Dainų šventė „Leiskit į Tėvynę“ Alytuje, žygiai Tauro ir Algimanto partizanų kovų takais, sąskrydžiai – LPKTS jaunesniosios kartos Kreivakiškyje, kasmetiniai – Ariogaloje, Kalniškės mūšio metinės, J.Lukšos–Daumanto (Skirmanto) 80-osios gimimo ir 55-osios žūties metinės. Ant darbo stalo vėl nauji renginių scenarijai: bus pagerbtos partizanų Motinos, pritvirtinant prie paminklų simbolines lenteles, bus išleistas paminklų ir memorialų fotografijų albumas, netrukus duris atvers atnaujintas Kauno rezistencijos ir tremties muziejus, aptarta ir įvertinta LPKTS finansinė-ūkinė veikla, komitetų darbas.

LPKTS valdybos darbo ataskaitą perskaitė LPKTS valdybos pirmininkė Jūratė Marcinkevičienė. Revizijos komisijos ir LPKTS metinę finansinę ataskaitą perskaitė LPKTS tarybos pirmininkas Edvardas Strončikas. Etikos ir procedūrų komisijos ataskaitą – Etikos ir procedūrų komiteto pirmininkas Albinas Gutauskas, pasidžiaugęs, kad per ataskaitinį laikotarpį nebuvo konfliktinių situacijų ir šiai komisijai neteko jų spręsti.

Suvažiavimo delegatai priėmė penkis pareiškimus (dėl socialinės ir politinės padėties, dėl liustracijos įstatymų, kariuomenės struktūros, Prezidento pareiškimo ir Laisvės paminklo statybos) ir dvi rezoliucijas.

Diskusijose dalyvavo LPKTS valdybos narys P.Musteikis, filialų pirmininkai – G.Kazlauskas (Druskininkai), M.Babonas (Garliava), A.Vizbaras (Raseiniai), J.Juodžbalienė (Alytus), V.Kaziulionis (Varėna), V.Buškevičius (Marijampolė) ir kiti.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija