Atnaujintas 2007 gegužės 9 d.
Nr.35
(1532)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lankėsi Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė

Kauno Maironio gimnazijoje balandžio 24 dieną lankėsi Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen. Apsilankymo tikslas – aptarti bendradarbiavimo galimybes siekiant įamžinti lietuvių tautos paveldą, puoselėti lietuvių kultūros sklaidą bei organizuoti tautinį tapatumą palaikančius renginius užsienio šalyse.

Pirmasis projektas skirtas lietuvių tautos dainiaus Maironio 145-osioms gimimo, 75-osioms mirties ir 100 metų poemos „Jaunoji Lietuva“ metinėms paminėti. Literatūrinis muzikinis renginys vyks birželio 29 dieną. Šio renginio metu Poetui bus atidengta memorialinė lenta jo dažnai lankytoje St.Charles Hall viloje Meggene.

Kunigas, prelatas, Peterburgo dvasinės akademijos profesorius, Kauno kunigų seminarijos rektorius, poetas, dramaturgas, vertėjas, istoriografas Maironis (tikroji pavardė Jonas Mačiulis) mėgo atostogauti Šveicarijoje, ypač Liucernos kantone. Čia būdamas Maironis ne tik ilsėjosi, bet ir kūrė. Šveicarijoje Maironis lankėsi ne kartą ir čia praleisdavo nemažai laiko. Štai 1899 m. vasario 16 d. laiške poetui kunigui A.Jakštui–Dambrauskui Maironis rašo: Ketinu ant kokio mėnesio ar pusantro pailsėti Šveicarijoje ant krašto ežero Keturių Kantonų, kur jau du kartu buvau ir kur maloniau tarp gamtos grožybių; paskui grįšiu į Lietuvą...

Šveicarijoje, Liucernos kantone, Maironis parašė vieną brandžiausių ir gražiausių savo eilėraščių Vakaras ant Keturių Kantonų ežero, kuris pirmą kartą buvo išspausdintas Peterburge 1904 metais. Kitas eilėraštis yra Rigi Kulm, pirmą kartą išspausdintas 1895 metais. Po šiuo eilėraščiu yra prierašas apie Liucernos tradicijas: Kai saulė leidžias ir pusvalandį prieš jos patekėjimą pučia vamzdį tam tikras sargas. Visi bėga iš viešbučių žiūrėti. Reginys nepaprastai gražus... Reikia pačiam matyti, kad suprastum visą gražybę.

1907 metais Maironis išleido poemą Jaunoji Lietuva. Šioje poemoje yra daug veiksmo, kuris vyksta Šveicarijoje. Poemos pabaigoje yra išspausdinti tokie žodžiai: Villa St.Charles Šveicarijoje 25 d. liepos 1907 m. Vadinasi, būtent šioje vietoje Maironis baigė poemą rašyti.

Šventės programoje birželio 29 dieną numatyta iškyla laivu po Maironio apdainuotą Keturių Kantonų ežerą ir atminimo lentos atidengimas St. Charles Hall viloje. Programą rengia Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistas Danielius Sadauskas, Kauno Maironio gimnazijos ir Šveicarijos lituanistinės sekmadieninės mokyklėlės „Lituanica“ mokiniai.

Kauno Maironio gimnazijos mokinių ir mokytojų grupė Šveicarijos lietuvių bendruomenės kvietimu dalyvaus ir šventės tęsinyje – birželio 30–liepos 1 dienomis keliaus lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje, aplankant žymias vietoves Alpių šalyje.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija