Atnaujintas 2007 gegužės 9 d.
Nr.35
(1532)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Antanas Sniečkus, Liudas Truska ir „banditai“

Kazys BLAŽEVIČIUS

„Ir gulėjo jie ant gatvės grindinio miestelių aikštėse, ir tik šaltos žvaigždės virš jų apšarmojusių galvų iš deimantų pynė vainikus. Ir niekas tada negalvojo, kad jų žūtis taps ryškiausiu deimantu tautos gyvasties vainike“ („Lietuvos partizanai 1944-1953 m.,“, autorių kolektyvas, Kaunas, LPKTS, 1996, 492 p.). Tik amžinąsias vertybes išpažįstantis ir tiesą bei teisingumą gerbiantis žmogus gali protu suprasti ir širdimi pajusti partizano kovos ir aukos dieviškąjį didingumą. Bet kuris, kas neigia ar bando sumenkinti laisvės kovų svarbą, yra sąžinės neturintis dvasios menkysta.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija