Atnaujintas 2007 gegužės 9 d.
Nr.35
(1532)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lotynų Amerikos Bažnyčios hierarchai – apie aktualiuosius iššūkius

Mindaugas BUIKA

Į žemyną skverbiasi žalingos ideologijos

Laukdami šiandien prasidedančio popiežiaus Benedikto XVI apaštališkojo vizito į Braziliją, kurio metu Aparesidos Dievo Motinos šventovėje jis inauguruos 5-ąją Lotynų Amerikos vyskupų generalinę asamblėją, šio žemyno Bažnyčios hierarchai svarstė šiam katalikiškiausiam pasaulio kontinentui iškilusius pastoracinius ir socialinius iššūkius bei jų galimus sprendimo būdus. Štai kalbėdamas neseniai Peru sostinėje Limoje surengtame kongrese, kurio tema buvo „Naujosios evangelizacijos Lotynų Amerikoje diagnozė ir perspektyvos“, vietos arkivyskupas kardinolas Chuanas Luisas Siprianis Tornas pažymėjo, kad reliatyvizmas ir utilitarizmas jau bando įsišaknyti Lotynų Amerikoje, nors dar nerodo tokio agresyvumo, kaip Europoje ir likusiame Vakarų pasaulyje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija