Atnaujintas 2007 gegužės 9 d.
Nr.35
(1532)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Neišduokite Lietuvos!

Piliečių santalka sugalvojo originalų būdą paveikti klausos netekusius valdžių vyrus ir moteris piliečių parašytais atvirukais. Rašo atvirukus ir šių eilučių autorius, tačiau dėl vietos stokos juose rašau laiškelį, kurį skiriu ne tik valdžioms, bet ir valdžias renkantiesiems.


Monotonija

Jau tampa tradicija, kad po kiekvienos rimtesnės Prezidento institucijos analizės į viešumą dažniausiai prasimuša tik dalis analizėje pateiktų pastebėjimų ir pasiūlymų. Išsakyta labai daug teisingos kritikos, tačiau vis dėlto iš Prezidento ir jo komandos pasigendama iniciatyvų. Mus, paprastus piliečius, pažiūrėjus pro langą, apima abejonės, ar tikrai Lietuvoje dar yra kas nors be monotonijos, kuri ateina iškovojus laisvę ir užplūdus romantiškų laikų prisiminimams, tampantiems legendomis, mitais.


Dėl Lenkijos 1791 metų konstitucijos minėjimo

Lietuvos Respublikos Seimas skubos tvarka šoko papildyti Atmintinų dienų sąrašą Lenkijos 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos minėjimu. Tą siūlymą Seimui pateikė laikinai einantis Užsienio reikalų komiteto pirmininko pareigas seimūnas Petras Auštrevičius. Suprantama, Lenkijai tai reikšmingas ir svarbus dokumentas – pirmoji konstitucija Lenkijoje ir tam tikra prasme – naujovė Europoje, bet ne ypatingai reikšminga savo turiniu.


Pavasarinis karštis politikoje

Dr. Rūta Gajauskaitė,

kriminologė

Galvojate, kad taip yra vadinami valstybininkai? Vis dar gyvena velykiniais ramybės palinkėjimais ar švenčių prisiminimais? Anaiptol!

Pirma, dauguma valdančiųjų niekada nebuvo katalikai – tik aršūs buvo kovotojai su „religiniu fanatizmu“, su Bažnyčia ir tikinčiais tėvynainiais. O tai, kad šiandien pirmosiose eilėse prie altoriaus matome besižegnojančius, dievobaimingą veido išraišką nutaisiusius buvusius partsekretorius – kokti apgaulė ir šventvagystė. Nereikėjo nė Stalino portreto altoriuje – vien dėl jų apleido Katedrą tikintieji.


Laikas reikalauja atsakymų

Atviras laiškas buvusiam generaliniam prokurorui, buvusiam Seimo pirmininkui, Seimo nariui Artūrui Paulauskui

Po liudijimo Seimo laikinajai komisijai, beje, sudarytai jūsų iniciatyva, duodamas interviu žiniasklaidai, begėdiškai meluodamas, neturėdamas jokių įrodymų, apšmeižėte mane apkaltindamas sunkiausiu nusikaltimu, neva aš daviau įsakymą nužudyti J.Abromavičių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija