Atnaujintas 2007 gegužės 9 d.
Nr.35
(1532)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Neišduokite Lietuvos!

Piliečių santalka sugalvojo originalų būdą paveikti klausos netekusius valdžių vyrus ir moteris piliečių parašytais atvirukais. Rašo atvirukus ir šių eilučių autorius, tačiau dėl vietos stokos juose rašau laiškelį, kurį skiriu ne tik valdžioms, bet ir valdžias renkantiesiems.

Pagal sovietų ideologo Michailo Suslovo nuostatą – turėti Lietuvą be lietuvių – visi sovietiniai pramoniniai gigantai Lietuvoje buvo tuo tikslu ir statomi. Jiems iš Rusijos ir kitų anuometinių sovietinių respublikų buvo įvežami „specialistai“ ir „darbo jėga“, kurie buvo aprūpinami butais, jiems sudaromos palankiausios sąlygos. Tuo pat metu lietuviai gyvuliniuose vagonuose keliavo į Rytus.

Lietuvai tie pramonės galiūnai, įskaitant Ignalinos AE ir „Mažeikių naftą“, tikrai nebuvo reikalingi. Tikslo maskuotei sovietai numesdavo komplimentą: „Lietuvos sovietinė respublika moka daryti kokybę“. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, tie gigantai pamažu nyko, kol visai sunyko.

Kaip pranešė žiniasklaida, balandžio 25 dieną veiklą nutraukė gamybinis susivienijimas „Vingis“, kuriame sovietmečiu dirbo 6,5 tūkst. darbuotojų, jau seniai uždaryta Kauno radijo gamykla, taip pat turėjusi apie 6 tūkst. darbuotojų, įmonės „Vilma“, „Elfa“ ir daugybė kitų, uždaroma Ignalinos AE, o „Mažeikių nafta“ parduota. Atgavus nepriklausomybę, monstrų uždarymas pagimdė iš pradžių didžiulį nedarbą, o vėliau – emigraciją, lietuviai išvaromi iš tėvynės.

Lietuvoje į pasus neberašoma tautybė; žengtas nutautinimo žingsnis. Žengtas ir kitas – link išpilietinimo. Turbūt niekas net neįtarė, kad priimant Kovo 11-osios Lietuvos Konstituciją, joje bus „demokratiškai“ nupilietinti užsienyje gyvenantys lietuviai. O mokantis skaityti ir raštą aiškinti Konstitucinis Teismas Konstitucijoje aptiko vartus, pro kuriuos užsienio lietuvių, kaip Lietuvos piliečių, įsileisti nevalia. Kaip tarė, taip padarė, vartus uždarė, užsienio lietuvius pastatė už Lietuvos įstatymo ribų.

Taigi Lietuvos „nulietuvinimas“ vyko sparčiau nei sovietmečiu. Sovietiniams bolševikams, tapusiems Lietuvos naujaisiais bolševikais, tokia „raida“ buvo naudinga, nes rinkimuose į valdžias, nors lietuvių rinkėjų mažėjo, balsuojančiųjų už juos santykinai daugėjo.

Nors ir gudriai maskuojamas socialinis bei teisinis tautos genocidas, naujųjų bolševikų, Lietuvoje pasivadinusių socialdemokratais, tačiau tapusių naujaisiais laukiniais kapitalistais, autoritetas visuomenės akyse smunka, partijos vadovo reputacija – taip pat. Nebepadeda melagingai skelbiama „meilė“ liaudžiai, nebepadeda prieš rinkimus skurstantiesiems pabarstomi trupiniai nuo milijonierių stalo, nebepadeda net kitų dukterinių partinių darinių prisijungimas, perbėgėlių vilionės, nebepadeda ir dešiniųjų parama socialdemokratų Vyriausybei. Savivaldybių rinkimai parodė, kad rinkėjų meilė naujiesiems bolševikams blėsta. Tad ką daryti?

Nebūtų naujieji bolševikai senųjų palikuonys, jų kėslų ištikimi tęsėjai, jei nežinotų, ką daryti. Pasirodo, galima pasinaudoti M.Suslovo pavyzdžiu, tik ne lietuviams mažinti (ištekliai, regis, išsemti), ne kairiesiems dauginti ir dešiniesiems mažinti, o pirkti prieš rinkimus abejingiesiems, kurių – dauguma. Tačiau tam reikalingi ne šiaip pinigai, bet labai dideli pinigai, nes maži nebepadeda. Kadangi dabar Lietuvoje viską lemia pinigai, partijai reikia pinigų, švarių, „išplautų“ pinigų. Šaltinį partijos strategai nesunkiai rado – reikalingas naujas monstras, naujas energetikos gigantas, nes vieša paslaptis, kad geriausios pinigų plovyklos – naujos statybos.

Mulkiams išmetę pigią maskuotę, kad Lietuvai dėl geresnio įvaizdžio pasaulyje reikia būti branduoline valstybe, primygtinai peršama idėja statyti prie Ignalinos naują atominę elektrinę (AE). Nors visiems žinoma, kad ten seisminiu atžvilgiu yra pavojinga zona, kad, kaip senoji AE Lietuvai buvo nuostolinga ir visais atžvilgiais žalinga, tokia bus ir naujoji. Tačiau nuo dešimčių milijardų litų statyboms, žinant korupcijos Lietuvoje lygį, galima tikėtis šimtų milijonų vertės „trupinėlių“, o elektrinei pradėjus veikti, vėl pelningai „apšukuoti“ liaudį. Naujiesiems bolševikams – įsitvirtinimas garantuotas!

Lietuviai emigruoja, kitataučiai į Mažeikius imigruoja, imigruos papildomai prie jau esamų ir į Ignaliną. Lietuvių mažėja, taigi ir dešiniųjų – taip pat, o jei dešinieji dar kimba ant atominio masalo, naujiesiems bolševikams į šviesų rytojų kelias atvertas.

Jei Tėvynės sąjunga bei kitos nors žiupsnelį padorumo ir nuovokos turinčios partijos kibs ant Ignalinos atominio masalo, pritars kurpiamam kėslui, tai pasirašys žūties nuosprendį sau ir lietuviškai Lietuvai. Bus kaip sovietmečiu „pilietinė“ pilka liaudis, bus, žinoma, ir Lietuva, tik su lietuvių tautine mažuma.

Naujos atominės elektrinės statyba Lietuvoje prilygtų galutiniam oligarchų įsitvirtinimui, tolesniam tautos skurdinimui, Lietuvos išdavystei.

Palaikydamas Piliečių santalkos gerą iniciatyvą, raginu tautiečius netylėti. Jei tylėsime mes, Lietuvos akmenys šauks: Seimo narės ir nariai, neišduokite Lietuvos!

Algimantas ZOLUBAS

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija