Atnaujintas 2007 gegužės 9 d.
Nr.35
(1532)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Laikas reikalauja atsakymų

Atviras laiškas buvusiam generaliniam prokurorui, buvusiam Seimo pirmininkui, Seimo nariui Artūrui Paulauskui

Po liudijimo Seimo laikinajai komisijai, beje, sudarytai jūsų iniciatyva, duodamas interviu žiniasklaidai, begėdiškai meluodamas, neturėdamas jokių įrodymų, apšmeižėte mane apkaltindamas sunkiausiu nusikaltimu, neva aš daviau įsakymą nužudyti J.Abromavičių.

Jūsų interviu nuo pradžios iki galo buvo persunktas SSSR stalininio prokuroro Višinskio dvasia, kada kaltinimai, bausmės ir jų vykdymas nereikalavo jokių įrodymų ar tyrimų, o pakakdavo, skundikų prasimanymu, prokuroro nuomonės arba išgautų parodymų kankinant.

Šiuo atveju tarppartinėje ir ambicijų kovoje jūs panaudojote pačius purviniausius metodus, kaip ir prieš dešimt metų nužudytą J.Abromavičių ir grupę niekuo dėtų žmonių.

Turiu jus nuvilti tuo, kad aš niekada nepriklausiau ir nepriklausau konservatorių partijai, kuriai bandote primesti absurdiškiausių nusikaltimų organizavimą, kaip Bražuolės tilto ir kitus sprogdinimus bei J.Abromavičiaus nužudymą.

Jums dar vadovaujant prokuratūrai šių ir kitų nusikaltimų tyrimas nepasistūmėjo nei per nago juodymą. Negalite pasigirti ir kitais darbais, kovojant su nusikaltimais valstybėje.

Visuomenė iki šiol prisimena „Selmos“ bylą, surištą su ginklų ir technikos pirkimu KAM, kai buvo pagrobti milijonai dolerių iš valstybės kišenės. Byla keistai buvo nutraukta. Kai kurie to meto veikėjai išlipo sausi iš finansinės aferos, dabar jums jau antrina liudydami sudarytai Laikinajai komisijai. Ar ne keista?

Jūsų tuo metu vadovaujama prokuratūra nesiėmė jokių prevencinių priemonių bankų griūčiai, šimtams tūkstančių indėlininkų apiplėšimams sustabdyti. Tuo laikotarpiu susiformavo ir atvirai veikė banditų grupuotės visoje Lietuvoje, ypatingai didmiesčiuose.

Kodėl nebuvo ištirta ir baigta Karinių oro pajėgų štabo viršininko kapitono R.Banionio nužudymo byla 1992 metais? Kodėl ji iki šiol užslaptinta? Kodėl visuomenė apie ją nieko nežino? Šis nusikaltimas pranoksta J.Abromavičiaus nužudymą.

Kodėl jūs, kaip prokuroras, netyrėte 1993 metų miško įvykių Pakaunėje? Juk tuo metu Lietuva buvo ant pilietinio karo slenksčio. 1993-iųjų rugsėjo 26-osios videojuostoje aš įvardijau galimus valstybės perversmo organizatorius ir vykdytojus. Juosta ir dabar guli prokuratūroje.

1996 m. gegužės 10 d. Kūrėjų savanorių sąjungos vyriausiajam garbės teismui pateikiau pareiškimą. Šis pareiškimas perduotas ir yra prokuratūroje. Jame nurodžiau pareigūną J.Abromavičių, atsakingą už ginklų apsaugą ir apskaitą. Dėl šio pareigybinio nusikalstamo aplaidumo buvo pagrobti 28 automatiniai šautuvai. Iš jų įvykdytos aštuonios žmogžudystės. Ar buvo priimtos priemonės? Ne.

Tame pačiame pareiškime įvardytas J.Abromavičius, viršijęs savo tarnybinius įgaliojimus ir paskelbęs Lietuvoje ypatingą padėtį (karo stovį). Ar prokuratūra priėmė kokias nors priemones? Ne.

Tuo laikotarpiu iš Pasaulio ir kitų tarptautinių bankų paramos Lietuvai buvo išgrobstyta milijardinės sumos. Ar jūs gynėte Lietuvos valstybės interesus, bandydami nustatyti ir surasti, kur dingo milžiniški pinigai ir kaltus asmenis? Ne. Mūsų vaikai ir vaikaičiai dar daugelį metų privalės grąžinti šią išgrobstytą valstybei skolą.

Jūsų tvorelė palyginti su šiais nusikaltimais valstybei – tai tik menkniekis. Jūs buvote to meto pasyvus stebėtojas ir negynėte valstybės bei jos piliečių interesų.

Nereikia kalbėti ir kaltinti politikų, neva jums dariusių spaudimą, kad paliktumėte prokuratūrą. Tarp kitko, jūs niekada neįvardijote nė vieno politiko konkrečios pavardės, o apie įvykius ir reiškinius kalbate vis mistifikuodamas, kas nebūdinga aukštos klasės teisininkui.

Dėl panašaus prasto darbo teko palikti ir Seimo Pirmininko postą.

„Neteiskite, nes būsite teisiami“, taip rašoma Šventajame Rašte, beje turėtumėte pripažinti šią tiesą, kaip išpažįstantis tikėjimą (neretai matomas meldžiantis Arkikatedroje).

Dėl man mestų melagingų kaltinimų turiu pareikšti, kad prokuratūra nėra iškėlusi baudžiamosios bylos ir atlikusi tardomųjų veiksmų.

Jūs tuo pačiu pažeidėte mano, kaip piliečio, konstitucines žmogaus teises ir nekaltumo prezumpciją. Todėl pasilieku teisę gintis visomis man prieinamomis teisinėmis priemonėmis.

Stanislovas Adamonis
Dimisijos pulkininkas leitenantas, kariuomenės kūrėjas savanoris

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija