Atnaujintas 2007 gegužės 9 d.
Nr.35
(1532)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Žmonės, gaivinantys sielą ir šiandien

Gediminas GRIŠKEVIČIUS

Buvę palangiškiai – inž. Vytautas
Šliūpas ir Margarita Staknytė-
Samatienė po daugelio metų
vėl susitinka Palangoje.
1992 m. birželis

Artėjant kiekvieno garbingo lietuvio širdžiai ir namams brangioms tautinėms šventėms, vėl iš atminties „archyvų“ atsiverčiame puslapius apie kiekvieną taurųjį, kuris įnešė savąją širdies „smiltelę“ į Šventovės – Lietuvos – rūmo statybą, kuriam, nepaisant ūkanotų nuotaikų ir svetimųjų trukdžių, privalome dėkoti už pastangas stiprinti lietuviškosios laisvės sparnus. „Sutvirtėsime“, – iš naujo viltingai pagalvojau, prisiminęs du iškilesniuosius, bet kuklius kovotojus.


 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija