Atnaujintas 2007 gegužės 9 d.
Nr.35
(1532)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Spauda ir identiteto krizė

Šios savaitės pradžioje minėjome Spaudos dieną. Išties, lietuviams yra svarbu, kad mums sunkiais laikais Rusijos gubernatorių uždrausta lietuviškais rašmenimis spauda po 40 metų buvo grąžinta. Tiesa, naujosios okupacijos sąlygomis lietuviška spauda vėl patyrė kitus nuostolius: ji galėjo dirbti tik okupanto naudai, jo ideologijos skleidimui ir mūsų nutautinimui. Tačiau netrukus įsitikinome, kad partizanų krauju aplaistyta, žiauriausiomis okupacijos sąlygomis mėginta įgyvendinti lietuviškos spaudos laisvė (prisiminkime „LKB kronikos“, „Aušros“ leidėjų persekiojimus) ir Sąjūdžio sąlygomis skatinant įgyvendinta spaudos laisvė netrukus patyrė naujas netektis: patriotinė spauda išnyko, jos vietą užėmė „didžioji“ spauda, kurios pagrindinis tikslas – uždirbti didelius pinigus.


Ar Lietuva bus socialinės gerovės valstybė?

Giedrius Grabauskas

Socialinės gerovės sąvoka atsirado XX amžiuje. Ideali socialinės gerovės valstybė – šalis, kurioje išvystytas socialinių paslaugų tinklas, veikia teisinga ir efektyvi lėšų perskirstymo sistema, leidžianti užtikrinti stabilų pragyvenimo lygį visiems krašto gyventojams. Lietuvoje egzistuoja gana žemas socialinių garantijų lygis. Iš dalies tai lemia objektyvūs kriterijai, iš dalies – nesutvarkyta mokesčių sistema, neefektyviai perskirstomos biudžeto lėšos ir kiti faktoriai. Žvelgiant į kaimynines šalis galima pastebėti įdomias tendencijas. 2000 metais Lietuvos, Lenkijos ir Estijos ekonominis ir socialinis lygis buvo labai panašus, o 2007 metais Lietuva ryškiai atsilieka nuo šių kaimyninių šalių. Lietuvoje egzistuojanti socialinių garantijų sistema iš pirmo žvilgsnio atrodo pakankamai suformuota, tačiau realiai matyti, kad ji turėtų būti tobulinama, nes tikrai neatitinka daugumos žmonių interesų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija