Atnaujintas 2007 gegužės 11 d.
Nr.36
(1533)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Klebonas kun. Arūnas Stanevičius
su Stakių bažnyčios choristais
prie Šiluvos Švč. Mergelės
Marijos paveikslo

ŠIMKAIČIAI. Po Jurbarko dekanatą keliaujančią Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopiją, atvežtą iš Skirsnemunės, parapijiečiai ir klebonas kun. Audrius Giedraitis bei bažnyčios choristai pasitiko balandžio 19-ąją, ketvirtadienį. Šv. Mišias aukojo klebonas kun. A.Giedraitis, gausiau nei įprasta susirinkę parapijiečiai keturias paveikslo lankymosi 75-metį švenčiančioje Šv. vyskupo Martyno bažnyčioje dienas meldėsi ir giedojo, prašydami Švč. Mergelės Marijos užtarimo, vyko Švč. Sakramento adoracija. Pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai parodė savo programą. Balandžio 22-ąją, sekmadienį, paveikslas išlydėtas į Raudonę. Žmonės tikisi, kad jie nuo šiol dažniau ir gausiau apsilankys Šiluvoje.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Paminėtos Šakių dekanato Eucharistinio kongreso metinės

Šv. Mišių koncelebracijai vadovauja
Vilkaviškio vyskupas Rimantas
Norvila (centre). Kairėje –
Griškabūdžio klebonas
kun. Nerijus Žvirblys, dešinėje –
Šakių klebonas
kun. Sigitas Matusevičius

KUDIRKOS NAUMIESTIS. Balandžio 29 dieną, sekmadienį, čia paminėtos pernai Šakiuose vykusio dekanato Eucharistinio kongreso metinės. Į iškilmes atvyko Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, jo generalvikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis, dekanato kunigai, bažnyčių choristai ir parapijų atstovai su bažnytinėmis vėliavomis. Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje vyskupas R.Norvila vadovavo Sumos šv. Mišių koncelebracijai, pasakė pamokslą, o jungtinis dekanato parapijų choras gražiai pagiedojo. Po šv. Mišių vyko eucharistinė procesija miesto gatvėmis aplink V.Kudirkos parką, kurioje dalyvavo Eucharistinio kongreso šalikėliais pasipuošę renginio dalyviai.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Eucharistijos šventė

Gieda Pal. J.Matulaičio parapijos choras
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

EIGULIAI. Pal. J.Matulaičio parapijoje balandžio 21-22 dienomis vyko Eucharistijos šventė. Ta proga pirmąją jos dieną surengta konferencija. Parapijos klebonas kun. Virginijus Pabrinkis šeštadienio popietę pakvietė bendruomenę Eucharistijos šventę ir šią konferenciją pradėti bendra malda. Konferenciją vedė mons. Vincentas Jalinskas pagrindinę mintį išsakydamas žodžiais: „Eucharistija – tai vidinė žmogaus santykio kokybė su Viešpačiu. Todėl Viešpatį Švč. Sakramente reikia pajausti širdimi“. Monsinjoras kvietė susirinkusius, pasak šv. Augustino, „Švč. Sakramentą tiesiog įskiepyti“ ir priimti kaip Dievo dovaną.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija