Atnaujintas 2007 gegužės 11 d.
Nr.36
(1533)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Visada aktuali Fatimos Dievo Motinos pasirodymų reikšmė

Kun. Vytenis Vaškelis

Nenutrūkstamas maldininkų srautas
keliauja į Fatimą

Švč. M.Marijos apsireiškimai (pasirodymai) Fatimoje, Portugalijoje, yra vieni garsiausių ir aktualiausių, nes to, ko Rožančiaus karalienė, pasirodžiusi (pirmą kartą apsireiškė 1917 m. gegužės 13-ąją trim piemenėliams Fatimos kaime) prašė vaikų – Jacintos, Pranciškaus ir Liucijos – būtent maldos ir atgailos už nusidėjėlių atsivertimą, visada išlieka vienomis iš svarbiausių Dievo Sūnaus mokymo tiesomis (plg. Mk 2, 17).


Fatimos „paslapties“ aktualumas

Mindaugas BUIKA

Fatimos regėtojai

Įsimintinas kardinolo A.Sodano pareiškimas

Gausiais renginiais – tarptautiniais teologiniais ir pastoraciniais kongresais, sakralinio meno parodomis, nacionalinėmis ir diecezinėmis piligrimystėmis – pastaraisiais mėnesiais minimo Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų Fatimoje (Portugalija) 90-mečio kulminacinės celebracijos vadovu popiežius Benediktas XVI paskyrė Kardinolų kolegijos dekaną kardinolą Andželą Sodaną. Tai neatsitiktinis paskyrimas: gegužės 12-13 dienomis įvyksiančioms iškilmėms vadovaus Bažnyčios hierarchas, kuris pirmasis oficialiai ir aiškiai atskleidė „Fatimos žinios“ svarbiausiojo elemento, vadinamosios „paslapties“ trečiosios dalies tikrąją prasmę“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija