Atnaujintas 2007 gegužės 11 d.
Nr.36
(1533)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Žiniasklaidos bangose...

Šios savaitės pradžioje buvo paminėta lietuviškos spaudos atgavimo 1904 metais sukaktis. Kas gali būti tautai brangiau už jos kalbą ir jos raštą?! Lietuviams teko sunki dalia grumtis dėl gimtosios kalbos likimo ir spaudos ja išlikimo. Bet ir paskutiniais 50 metų dėl jos likimo teko sunkiai grumtis. Pirmaisiais okupacijos metais spausdinta ir platinta partizanų spauda, teikusi viltį greitai išsivaduoti, po dešimties metų buvo nuslopinta. Laimei, jau po maždaug dvidešimties metų kilo naujas laisvos lietuviškos spaudos sąjūdis: pradėta leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, „Aušra“, fiksavusios svetimos, ateizmą skatinančios valdžios nusikaltimų faktus, religiniai leidiniai „Rūpintojėlis“, „Viltis“, „Tiesos kelias“ ir kiti. Visas tas ilgas kelias, kovojant už lietuvišką spaudą rodo lietuvių tautos atsidavimą ir meilę lietuviškam žodžiui, gimtajai kalbai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija