Atnaujintas 2007 gegužės 16 d.
Nr.37
(1534)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilniaus draugijos – kultūros šviesa

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas balandžio 12 dieną surengė mokslinę konferenciją „Vilniaus kultūrinis gyvenimas: draugijų reikšmė 1900-1945“. Tai jau septintoji šio instituto surengta mokslinė konferencija, skirta priminti XX a. pirmosios pusės lietuvių veiklą puoselėjant Vilniaus ir jo krašto kultūrą, mokslą, švietimą. Konferencijai temą padiktavo Vilniuje įsikūrusių ir veikusių draugijų šimto metų jubiliejai. Pati svarbiausioji – Lietuvių mokslo draugija, kurios veiklai aptarti buvo skirta visa pirmoji konferencijos sesija. Pranešimus skaitė Rimantas Miknys, Ilona Čiužauskaitė, Jonas Aničas, Nastazija Keršytė, Povilas Krikščiūnas, Romas Juzefovičius.


Posėdžiavo LKD Taryba

Balandžio 28 dieną Kaune įvyko Lietuvos krikščionių demokratų Tarybos posėdis, kurio metu daug dėmesio skirta paskaitoms apie krikščionišką socialinį mokymą, Katalikų Bažnyčios socialinę politiką ir šių aktualių temų nagrinėjimui.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija