Atnaujintas 2007 gegužės 25 d.
Nr.40
(1537)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Priimti širdimi ir tikėjimu

Inesė RATNIKAITĖ

„Šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu“, – palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos šv. Mišiose 1987 metais sakė popiežius Jonas Paulius II. Lietuvoje kol kas tik karalaitis Kazimieras paskelbtas šventuoju, o arkivyskupas J.Matulaitis – palaimintuoju. Išties žmonių atmintyje yra kur kas daugiau šventai gyvenusių, savo gyvenimą dėl meilės Viešpačiui aukojusių žmonių. Įvairiose Lietuvos vyskupijose užvesta nemažai beatifikacijos bylų. Šiaulių vyskupija rūpinasi Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės pakėlimu į altoriaus garbę. Kad žmonių mylėti ir šventais laikyti asmenys būtų paskelbti palaimintaisiais, šventaisiais, reikia ne tiek jau daug, tiesiog pasakoti apie jų gyvenimą bei tikėjimą nežinantiems, platinti pamaldumą, melstis, pranešti apie patirtas malones ir stebuklus.


Knyga apie vyskupą

Bronius VERTELKA

Jaunajam muzikantui Jonui
Kublickui padėką pareiškė
vyskupas emeritas Juozas Preikšas

Pernai lapkritį Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje buvo pristatyta istoriko Juozo Brazausko knyga „Žodžiai“. Vysk. K.Paltaroko vidurinės mokyklos mokytojas ekspertas į ją sudėjo tai, kas buvo pasakyta apie vyskupą emeritą Juozą Preikšą.

Gegužės 6-ąją toje pačioje salėje vyko jau kitos knygos – „Vyskupas Juozas Preikšas“ – pristatymas. Knygą apie ganytoją, kilusį iš Griškabūdžio parapijos, parašė kaunietė muziejininkė ir žurnalistė Irena Petraitienė.


Gyvenęs Kristui ir Bažnyčiai

Vargdienių seserų kongregacijos
vienuolė s. Viktorija pasakojo
apie Palaimintojo arkivyskupo
J.Matulaičio gyvenimą
Autoriaus nuotrauka

Stasio Ylos knyga „Jurgis Matulaitis“ pirmą kartą pasirodė 1977 metais Amerikoje. Antrasis jos leidimas į skaitytojų rankas pateko 1993-iaisiais. Trečiojo, dar spaustuvės dažais kvepiančio, leidimo S.Ylos knygos „Jurgis Matulaitis“ pristatymas vyko gegužės 8-ąją Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „Antrasis aukštas“. Renginyje dalyvavo Vargdienių seserų kongregacijos vienuolės s.Ignė ir s. Viktorija bei Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija