Atnaujintas 2007 gegužės 25 d.
Nr.40
(1537)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Knyga apie vyskupą

Bronius VERTELKA

Jaunajam muzikantui Jonui
Kublickui padėką pareiškė
vyskupas emeritas Juozas Preikšas

Knygos apie vyskupą emeritą
Juozą Preikšą autorei Irenai
Petraitienei (dešinėje) dėkojo
Panevėžio apskrities viršininko
administracijos Kultūros,
sporto ir turizmo skyriaus
vedėja Raimonda Valaitienė

Vyskupas emeritas Juozas
Preikšas knygoje
pasirašinėjo savo autografą

Pernai lapkritį Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje buvo pristatyta istoriko Juozo Brazausko knyga „Žodžiai“. Vysk. K.Paltaroko vidurinės mokyklos mokytojas ekspertas į ją sudėjo tai, kas buvo pasakyta apie vyskupą emeritą Juozą Preikšą.

Gegužės 6-ąją toje pačioje salėje vyko jau kitos knygos – „Vyskupas Juozas Preikšas“ – pristatymas. Knygą apie ganytoją, kilusį iš Griškabūdžio parapijos, parašė kaunietė muziejininkė ir žurnalistė Irena Petraitienė.

Įvadą knygai rašė diakonas Justas Jasėnas. Jis prisipažino, jog tai buvo itin atsakingas pavedimas. J.Preikšas Panevėžio vyskupu dirbo 15 metų. Čia jis paliko itin gilius savo pėdsakus. Diak. J.Jasėnas rado paralelių tarp vysk. J.Preikšo ir pirmojo Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko bei kun. Alfonso Lipniūno gyvenimų. 1926 metų pavasarį į Aukštaitijos sostinę atvyksta vyskupas K.Paltarokas. Tais metais Zanavykų krašte gimsta ir po daugelio metų tokiu pat gražiu metų laiku Panevėžio ganytoju tampa vysk J.Preikšas. Jam teko nueiti panašų į savo pirmtako kelią – Lietuvai išsilaisvinant iš sovietinės okupacijos pančių, turėjo atsiimti Bažnyčiai priklausančius pastatus, gaivinti ir prikelti tikinčiųjų bendruomenę, rasti tinkamų kadrų darbui su jaunimu.

Knygos autorė I.Petraitienė pasakojo, jog parašyti apie vyskupą J.Preikšą mintis jai kilo laidojant savo tėvą. Mečislovas Račkauskas buvo gimęs tais pačiais metais kaip ir ganytojas. Tada Irena susimąstė: žmogus išeina į Nebūtį, nieko atmintina vietoje savęs nepalikdamas. Todėl būtina skubėti užrašyti tai, ką galėtų jis papasakoti dar būdamas gyvas. Vyskupas mielai sutiko su Irena bendrauti. Jųdviejų pokalbiai iš tiesų buvo įdomūs. Kaunietė sutiko žmogų, kilusį iš Suvalkijos, bet karštai mylintį Aukštaitiją.

Vyskupas J.Preikšas dėkojo knygos autorei I.Petraitienei už jos triūsą. Nepamiršo pasakyti ačiū „Naujojo amžiaus“ leidyklai, išleidusiai knygą. Geru žodžiu minėjo bibliotekos direktorę Rimą Maselytę, kad ji antrą kartą suteikė patalpas jo garbei skirtoms iškilmėms. Ganytojas išpildė atkaklų renginio vedančiosios Albinos Saladūnaitės prašymą – padainuoti. Jis atliko dainą apie mamą.

„Mes mylime jus“, – su ašaromis akyse kalbėjo Panevėžio apskrities viršininko administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Raimonda Valaitienė. Pasveikinti vyskupo ji atėjo dar su dviem Panevėžio zanavykų bendrijos atstovais. R.Valaitienė irgi yra kilusi iš Zanavykų krašto.

Miesto vicemeras Petras Luomanas prisiminė, kaip maždaug 1975-aisiais jam teko studijuoti kartu su Vaclovu Preikšu. Išgirdęs, kaip vyskupas užgiedojo Panevėžio Katedroje, tik tada sužinojo, jog mokėsi su jo broliu. Taip per meną užmezgė pažintį su Preikšų gimine.

Knygos pristatymas vyko itin šiltai, kai kam net ašarą išspaudė. Renginį paįvairino Jonas Kublickas, tarptautinių konkursų dalyvis, gitara atlikęs keturis kūrinius. Jaunajam muzikantui už nuostabų grojimą dėkojo vysk. J.Preikšas.

Knygą „Vyskupas Juozas Preikšas“ ir katalikiškų laikraščių „XXI amžius“ bei „Katalikas“ buvo galima įsigyti neišėjus iš bibliotekos. Prie vyskupo sustojo eilutė, norinti gauti jo autografą.

Panevėžys

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija