Atnaujintas 2007 gegužės 25 d.
Nr.40
(1537)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Gyvenęs Kristui ir Bažnyčiai

Vargdienių seserų kongregacijos
vienuolė s. Viktorija pasakojo
apie Palaimintojo arkivyskupo
J.Matulaičio gyvenimą
Autoriaus nuotrauka

Stasio Ylos knyga „Jurgis Matulaitis“ pirmą kartą pasirodė 1977 metais Amerikoje. Antrasis jos leidimas į skaitytojų rankas pateko 1993-iaisiais. Trečiojo, dar spaustuvės dažais kvepiančio, leidimo S.Ylos knygos „Jurgis Matulaitis“ pristatymas vyko gegužės 8-ąją Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „Antrasis aukštas“. Renginyje dalyvavo Vargdienių seserų kongregacijos vienuolės s.Ignė ir s. Viktorija bei Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

Apie arkivyskupo Jurgio Matulaičio gyvenimo kelią pasakojo s. Viktorija. Tai jo įsakymu buvo įsteigta Panevėžio vyskupija ir pirmuoju jos ganytoju paskirtas vysk. Kazimieras Paltarokas. Įvertindamas jo nuopelnus, vysk. J.Matulaitis sakė, jog geresnio kandidato tokiai tarnybai neradęs. Abiejų vyskupų gyvenimo keliai buvo susidūrę dar jaunystėje, jiems mokantis Peterburgo dvasinėje akademijoje.

Prieš 20 metų popiežius Jonas Paulius II arkiv. J.Matulaitį paskelbė Palaimintuoju. Iš tikrųjų tai buvo nepaprastas žmogus. Buvęs labai gabus studentas, puikiai apgynęs magistro ir daktaro laipsnius, garsėjęs kaip geras teologijos ir sociologijos mokslų žinovas, dėstęs ne tik Kauno kunigų seminarijoje, bet ir Peterburgo dvasinėje akademijoje, arkiv. J.Matulaitis nelabai džiaugėsi aukštu savo postu. Galėjęs gyventi šiltai, be didesnių rūpesčių, visą save atidavė Kristui ir Bažnyčiai.

Vaikystėje, turėdamas apie 15 metų, J.Matulaitis susirgo kaulų džiova, kuri reiškėsi visą jo gyvenimą. Tai išdavė sunkoka vyskupo eisena, jo kairė ranka nebuvo gerai valdoma. Būdamas fiziškai silpnas, anksti netekęs tėvų, patyręs šmeižtą, girdėjęs nepagrįstus kaltinimus, arkiv. J. Matulaitis sugebėjo blogį nugalėti savo gerumu.

Palaimintasis arkivyskupas J.Matulaitis mirė prieš 80 metų.

Bronius VERTELKA

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija