Atnaujintas 2007 gegužės 25 d.
Nr.40
(1537)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Paveikslą sutiko Eržvilko vaikai

Paveikslą lydinčioje knygoje
pirmasis pasirašo Eržvilko
seniūnas Jonas Aleksiejus
Kun. Virgilijaus RUTKŪNO
nuotraukos

Eržvilko parapijos
tarnautojai prie paveikslo

Knygoje pasirašo Pirmąją
Komuniją priėmę Eržvilko
parapijos vaikai

VADŽGIRYS. Šv. Juozapo bažnyčioje gegužės 12-ąją iš Seredžiaus atkeliavusi Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija čia buvo iki gegužės 20 dienos. Tomis dienomis klebonas kun. Virgilijus Rutkūnas šv. Mišias aukojo įvairiomis intencijomis, jis taip pat padovanojo paveikslo kopijas „Caritas“ mokyklai, paštui, bibliotekai, bendruomenės centrui, bažnyčios patarnautojams. Prie Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslo Pirmąją Komuniją priėmė 21 parapijos vaikas.

XXI

Eržvilkas. Mūsų miestelis išsistatęs Šaltuonos upės dešiniajame krante, kur į ją įteka tik penkių kilometrų ilgio Eržvilko upelis. Vietovė yra 21 km į šiaurę nuo Jurbarko, 28 km į rytus nuo Tauragės. Miestelis įsikūręs kryžkelėje, trobesiai išsidėstę pagal radialinį planą. Visi keliai sueina į miestelio keturkampę aikštę, kurioje stovi kukli medinukė bažnytėlė.

Gražiausią gegužės mėnesį, kuris skirtas Motinai Marijai, su džiaugsmu sulaukėme Šiluvos Dievo Motinos Marijos su Kūdikiu paveikslo apsilankymo.

Lygiai prieš metus Eržvilko Šv. Jurgio bažnyčia šventė 300 metų įkūrimo jubiliejų ir paminėjo dabartinės medinės bažnytėlės 100 metų sukaktį. Tad visi galėjome vėl dar kartą pabūti drauge ir malda dėkoti Dievui už patirtas malones.

Gegužės 20-oji, sekmadienis, buvo didelė šventė ir parapijos mažiesiems, nes pirmą kartą vaikai priėmė Pirmąją Komuniją. Klebonas kun. Virgilijus Rutkūnas pakvietė visus bendrai maldai ir palinkėjo mažiesiems parapijiečiams Kūdikėlio Jėzaus globos jų gyvenimo kelyje. Žvelgdami į Mariją, savo motiniškose rankose laikančią Jėzų, meldėmės drauge, kad ji globotų ir savo rankose laikytų Eržvilko parapijiečius, šeimas ir vaikus.

Visą savaitę bažnyčioje klebonas aukojo po dvejas šv. Mišias. Kiekviena diena buvo skirta vis kitoms intencijoms: už parapijos ligonius, vaikų šeimas, gyvenančias toli nuo mūsų, už mirusiuosius ir prašant laimingos mirties malonės, už pašaukimus į kunigystę ir vienuolinį gyvenimą, taip pat prašant Marijos užtarimo ir palaimos darbuose.

Eržvilko bendruomenė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija