Atnaujintas 2007 gegužės 25 d.
Nr.40
(1537)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežiaus mokymas apie atsakingos jaunystės uždavinius

Mindaugas BUIKA

Benediktas XVI pasveikino
susitikimo metu atliktos
meninės programos dalyvius

Bendravimo su jaunais žmonėmis tradicija

„Jei nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi, išdalyk vargšams (...) Tuomet ateik ir sek paskui mane“ (Mt 19, 21), – šį Jėzaus patarimą turtingam jaunuoliui, panorusiam sužinoti, kaip laimėti amžinąjį gyvenimą, komentavo popiežius Benediktas XVI savo įspūdingoje kalboje per susitikimą su jaunimu, surengtą jo neseniai pasibaigusio vizito Brazilijoje metu. Šventasis Tėvas kvietė vaikinus ir merginas neleisti tuščiai laiko, bet prasmingai džiaugtis gyvenimu kuriant teisingą ir brolišką visuomenę, kurioje būtų gerbiamos vertybės.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija