Atnaujintas 2007 gegužės 25 d.
Nr.40
(1537)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Niekada nebuvo nė minties, kad padariau klaidą pasirinkęs kunigystę“

Apaštalinis protonotaras
prof. habil. dr. Vincas Jonas Bartuška

Ankstyvą gegužės 13-osios sekmadienio rytmetį Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje buvo didelės iškilmės – šios parapijos rezidentas apaštalinis protonotaras, profesorius, bažnytinės teisės habilituotas daktaras jubiliatas Vincas Jonas Bartuška minėjo kunigystės 65-ąsias metines. Ta proga jubiliatas kartu su vyskupu Juozu Žemaičiu, MIC, ir šios bažnyčios klebonu mons. Juozu Pečiukoniu aukojo šv. Mišias, o jį pasveikinti atėjo Marijampolės apskrities viršininkas Albinas Mitrulevičius, Marijampolės miesto meras Rolandas Jonikaitis ir jo pavaduotojas Vidmantas Brazys, Seimo narys Algis Rimas bei gausus parapijiečių, ypač tų, kurie visada dalyvaudavo savo mylimo kunigo sekmadienio rytais aukojamose šv. Mišiose, būrys. Spalio 21 dieną švęsiantis savo gyvenimo 90-metį apaštalinis protonotaras V.J.Bartuška yra labai įdomios biografijos žmogus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija