Atnaujintas 2007 gegužės 23 d.
Nr.39
(1536)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Gimnazijos sukaktis

Benjaminas ŽULYS

Garliavoje yra trys vidurinio lavinimo mokyklos – Garliavos, Jonučių vidurinės mokyklos ir Garliavos Juozo Lukšos gimnazija. Neseniai šioji mokykla paminėjo penkiolikos metų gyvavimo sukaktį. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai ne itin įspūdinga sukaktis, ne penkiasdešimt, dar daugiau metų, tačiau ir penkiolikmetis nemažai reiškia, ypač jei per tą laiką padaryta daug gero, reikšmingo. Kaip tik tai buvo prisiminta per sukaktuvių minėjimo iškilmes gimnazijoje. Jos direktorius ir vienas įkūrėjų Vidmantas Vitkauskas priminė, kad mokykla buvo įkurta tokiai mokymo įstaigai nepritaikytose patalpose – iki tol čia veikė Žemės ūkio pastatų konstravimo institutas, bet pedagogai ir moksleiviai prie tokių sąlygų nesunkiai prisitaikė. Tai nebuvo našta, nes tuometinėje Garliavos gyvenvietėje mokymo įstaigų stigo.

Ilgainiui patalpos buvo plečiamos, pritaikomos mokymui. 1992 metų rugsėjį čia susirinko 377 moksleiviai, o dabar joje mokosi 750. Per 15 metų 109 moksleiviai gimnaziją baigė su pagyrimu.

Direktorius V.Vitkauskas kurį laiką buvo Kauno rajono tarybos pirmininku, tačiau netrukus grįžo į savo gimnaziją, sėkmingai darbuojasi ir dabar.

Gimnazijoje veikia muziejus, modernia įranga aprūpinta valgykla, kitos specializuotos patalpos. Ji turi savo himną „Ačiū Tau, mokykla“, kuris buvo sugiedotas per iškilmes.

Pedagogai džiaugiasi, kad jų paakinti moksleiviai dalyvauja labdaringoje veikloje, rengia įvairius projektus, aktyviai dalyvauja moksleivių savivaldoje. O svarbiausia, kad į tolesnį gyvenimą išeina darbštūs, pavyzdingi jaunuoliai, merginos, kurių ne vienas tapo ryškia asmenybe. Per penkiolikmetį buvo išleista dvylika laidų.

Gimnazija ir toliau plėsis, tobulės. Jau baigiamas mokyklos rekonstrukcijos projektas, tad visa jos erdvė atitiks šiuolaikinius reikalavimus.

Sukakties proga buvo prisimintas ir mūsų tautos didvyris Juozas Lukša-Daumantas, kuris kovodamas už Lietuvos laisvę žuvo netoli Garliavos. Jo vardą dabar turi gimnazija.

J.Lukšos žmona Nijolė Lukšienė-Bražėnaitė, dabar gyvenanti užsienyje, ne kartą lankėsi jos vyro vardu pavadintoje gimnazijoje, perdavė mokyklai asmeninių daiktų, laiškų, kurie papildė gimnazijos muziejaus ekspoziciją. Ji gimnazijai užsakė JAV lietuvių dienraštį „Draugas“, kurį skaito mokyklos pedagogai ir moksleiviai. N.Lukšienė pernai dalyvavo Kaune, Karininkų ramovėje įvykusiame minėjime, kuris buvo skirtas J.Lukšos 80-osioms gimimo ir 55-osioms žūties metinėms pažymėti.

Garliava, Kauno rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija