Atnaujintas 2007 gegužės 23 d.
Nr.39
(1536)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vizijomis besiskverbiąs į Visatą

Vetusta PRIŠMANTIENĖ

Turbūt visais laikais žmogus savo kukliu protu stengėsi ir tebesistengia prasiskverbti į Ano pasaulio, Visatos paslaptis, kur patekti jam neleidžia materialusis kūnas. Daug ką išranda mokslininkai siekdami, kad žmogus galėtų atsiplėšti nuo savo gimtosios planetos, tačiau patekti Ten homo sapiens gali tik savo vizijomis, fantazija.


Tautodailininkių darbuose – meilę gamtai teigiantys kūriniai

Rūta AVERKIENĖ

Rūta Indrašiūtė prie savo keramikos darbų

Merkinės lankytojų centre paminėta Dzūkijos nacionalinio parko ir Žemės diena. Ta proga čia atidaryta keramikės Rūtos Indrašiūtės keramikos darbų ir Laimutės Saviščevienės verbų, šiaudinių „sodų“, kitų dirbinių iš šiaudų paroda. Sušildyti moteriškų širdžių ir rankų šiluma, šie subtilūs, teigiantys meilę gamtai, Laimutės rišti šiaudiniai „sodai“, verbos, sausų gėlių kompozicijos, Rūtos rankomis žiesti ir dekoruoti spalvoti ąsočiai, vazelės, švilpukai skleidžia gerumo šviesą ir džiugina kiekvieną, prisilietusį prie šių nuostabių darbų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija