Atnaujintas 2007 gegužės 30 d.
Nr.41
(1538)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Sąjūdis kviečia vienytis ir kurti geresnę Lietuvą

Dr. Aldona Kačerauskienė

Prieš devyniolika metų įsikūręs Lietuvos persitvarkymo sąjūdis (dabar Lietuvos Sąjūdis) buvo tarsi starto aikštelė į mūsų Tėvynės nepriklausomybę, į suvienytos Europos ateitį. Dabar visa tai įvykę, tačiau Lietuvos Sąjūdis neišnyko. Jam rūpi visi Lietuvos reikalai, kas dveji metai šaukiami suvažiavimai. Ir dešimtajame suvažiavime, įvykusiame gegužės 26 dieną Vilniuje, buvo prisimintos programinės nuostatos: aktyviai paveikti Lietuvos visuomenę ir politines jėgas, siekiant įgyvendinti pagrindinį tikslą – kurti geresnę Lietuvą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija