Atnaujintas 2007 gegužės 30 d.
Nr.41
(1538)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena

Gintaras LUČINSKAS,

Alytaus apskrities A.Juozapavičiaus
šaulių rinktinės vado pavaduotojas

Alytaus jaunieji šauliai, dalyvavę
sukarinto kliūčių ruožo
ir virvės traukimo varžybose

Mjr. Ramūnas Baronas (dešinėje)
padėkos raštą įteikia šaulių kapelionui
kun. Stanislovui Stankevičiui

Nuo prieškario laikų minimai Kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai prieš keletą metų priskirta dar viena funkcija – pagerbti Lietuvos partizanus ir Laisvės kovų dalyvius.

Gegužės 19 dieną visuomenei ir kariuomenei skirta šventė prasidėjo alytiškių pamėgtoje vietoje – Jaunimo parke.

Tylos minute buvo pagerbti žuvę už Tėvynės laisvę, vėliau kariai atliko Garbės salves žuvusių partizanų garbei ir buvo išneštos gėlės ant partizanų kapų memorialo Daugų gatvės kapinėse.

Alytaus miesto savivaldybės administratorius Juozas Skestenis, pasveikinęs atvykusius Dainavos apygardos partizanus, tarp jų ir Alytaus 1-os kuopos ne rikiuotės šaulius Antaną Amšiejų, Juozą Janulevičių, Justiną Padegimą, Kajetoną Karčiauską ir Juozą Švendrį, įteikė jiems atminimo dovanas – suvenyrus. Vėliau kalbėjo ir sveikino Alytaus apskrities įgulos viršininkas mjr. Ramūnas Baronas. „Graži ši tradicija, proga padėkoti Lietuvai, susipažinti su karių ir savanorių kasdienybe“, – teigė DK Birutės MPB vadas ir kvietė aktyviai dalyvauti sukarintoje estafetėje ir virvės traukimo rungtyje. Mjr. R.Baronas alytiškiams, nusipelniusiems kariškių pagarbos, įteikė padėkos raštus. Toks raštas buvo įteiktas ir Alovės parapijos klebonui, Alytaus AŠR kapelionui kun. Stanislovui Stankevičiui.

Visiems susirinkusiems koncertavo DK Birutės MPB karinis orkestras „Geležinis vilkas“, Alytaus tradicinio aikido klubo nariai atliko parodomąją programą. Viso renginio metu vyko karinės technikos, ginkluotės ir amunicijos paroda, karo medicinos ir inžinerinės įrangos demonstravimas, buvo galima apžiūrėti karo lauko operacinę, pageidaujantiems kariai atliko veido maskuotę, palapinėse buvo demonstruojama filmuota medžiaga apie DK Birutės bataliono taikdarių misijas. Kariai atliko parodomąją programą – tratėjo šūviai, sprogimai, kilo dūmų uždanga. Mažieji alytiškiai dalyvavo piešinių ant asfalto karine tematika konkurse. Kartu su kariais sukarintos estafetės rungtyje pasivaržyti panoro Alytaus jaunieji šauliai bei moksleivių komandos iš Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinės mokyklos, Jotvingių ir Šv. Benedikto gimnazijų. Ypač daug energijos prireikė sukarintoje estafetėje: reikėjo apsivilkti neperšaunamą liemenę, užsidėti ir užsisegti šalmą ir su 35 kg sveriančia kuprine ant pečių įveikti 30 metrų atstumą. Prizines vietas šioje rungtyje užėmė kariškiai. Virvės traukimo varžybose nenugalimi buvo jaunieji šauliai, kurių gretose buvo ir vienintelė tarp visų komandų dalyvių mergina Ieva Lendzaitė. Už laimėtą pirmąją vietą buvo įteiktas lietuviškas šakotis ir marškinėliai su DK Birutės MPB simbolika.

Vėliau varžybų dalyviai atgauti jėgas, o svečiai pasivaišinti galėjo skanaudami kareivišką grikių košę su arbata. Pirmą kartą surengus šventę gamtoje vyko gražus visuomenės bendravimas su kariais.

Alytus

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija