Atnaujintas 2007 gegužės 30 d.
Nr.41
(1538)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pirmasis lietuvių karių suvažiavimas

Antanas Navaitis,

Dimisijos pulkininkas leitenantas

Ėjo audringi 1917 metai. Vasario 26 dieną Petrapilyje prasidėjo revoliucija. Kovo pradžioje caras atsisakė sosto. Susikūrė Laikinoji vyriausybė, kuri Rusijos valdymą perėmė į savo rankas. Pradėjo veikti Darbininkų ir kareivių taryba. Kariuomenėje pairo drausmė. Įvairių tautybių kariai, tarnaujantys Rusijos armijoje, pradėjo kurti savo pulkus. Nuo jų neatsiliko ir lietuviai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija