Atnaujintas 2007 gegužės 30 d.
Nr.41
(1538)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Maskvos patriarchato kanoninė bendrystė su emigrantais

Mindaugas BUIKA

Maskvos patriarchato ir Užsienio
Bažnyčios suvienijimo
iškilmės pagrindiniai dalyviai

Katalikai sveikina susivienijimą

Kaip jau buvo pranešta, Rusijos Katalikų Bažnyčios svarbiausias hierarchas Maskvos arkivyskupas Tadeušas Kondrusievičius teigiamai įvertino Rusijos Užsienio Stačiatikių Bažnyčios susivienijimą su Maskvos patriarchatu po 80 metų trukusios schizmos. Laiške, pasiųstame Rusijos Stačiatikių Bažnyčios dvasiniam vadovui Maskvos patriarchui Aleksijui II, arkivyskupas T.Kondrusievičius pažymėjo, kad užglaistymas pasidalijimų tarp krikščionių „visada reiškia meilės triumfą, kuri viską nugali“. Tai taip pat yra tiesioginis liudijimas paklūstant Kristaus įsakymui, „kad visi būtų viena“, kuris yra geras pavyzdys ne tik krikščionims ir ne tik tikintiesiems“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija