Atnaujintas 2007 gegužės 30 d.
Nr.41
(1538)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Susitikimų savaitė bibliotekoje

Laima MACYTĖ

Literatų klubo pirmininkė
Aldona Januševičienė džiaugiasi
Antano Stančiko kūrybiniu pavasariu
R.Petriko nuotrauka

Dr. Elona Marijošiūtė-Vaišnienė
su žaislotekos lankytojais
G.Dunauskienės nuotrauka

Septintąją Nacionalinę bibliotekų savaitę Radviliškyje (balandžio 23-30 dienomis) galima pavadinti susitikimų savaite. Balandžio 23 dieną rajono ir miesto Viešosios bibliotekos bibliotekininkės susitiko su Radviliškio rajono meru Antanu Čepononiu bei Tarybos nariais ir aptarė bibliotekų veiklos klausimus. Geriausioms specialistėms buvo įteikti padėkos raštai. Radviliškio rajono mero padėkos raštais apdovanotos šios Viešosios bibliotekos specialistės: Gražionių filialo vyr. bibliotekininkė Ona Bartkevičienė, Daugėlaičių filialo vyr. bibliotekininkė Nijolė Mėžinienė, Grinkiškio filialo vyr. bibliotekininkė Danutė Dauknienė, Komplektavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Birutė Vaičiulienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja Nijolė Pakštienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Ramutė Zavatskienė.

Švietimo skyriaus padėkos raštus gavo Lizdeikos gimnazijos vyr. bibliotekininkė Valia Kondratenko ir Alksniupių pagrindinės mokyklos vyr. bibliotekininkė Zita Škleinikienė. Kultūros skyriaus padėkos raštais įvertintas Kutiškių filialo vyr. bibliotekininkės Almos Čepaitienės ir Šeduvos miesto vyr. bibliotekininkės Astos Tamošiūnienės darbas.

Tą pačią dieną Vaikų literatūros skyriuje jauniesiems skaitytojams parengta literatūrinė-muzikinė programa „Buvo meškinas Rudnosis“, skirta Bernardo Brazdžionio 100-osioms gimimo metinėms. Renginyje dalyvavo Šiaulių dramos teatro aktorė Genovaitė Vaiginytė, pianistė Laima Rudėnienė. Po pietų bibliotekoje vyko susitikimas su Lietuvos ūkininkių draugijos rajono skyrių narėmis. Renginyje dalyvavo apie 40 ūkininkių iš viso rajono, kurios susipažino su renovuota kultūros įstaiga, skyrių darbu, teikiamomis paslaugomis.

Balandžio 24 dieną Kultūros skyriaus darbuotojos susitiko su rajono literatų klubo „Jonvabalis“ nariais. Renginys „Jonvabaliui – 10 metų“ buvo jubiliejinis. Klubo pavadinimas susijęs su kraštiečio Jono Linkevičiaus iš Vabalių kaimo vardu ir kaimo pavadinimu. Prieš 10 metų susibūrė 17-18 kuriančių žmonių būrelis ir iki šiol tebegyvuoja. Tiems, kurių nebuvo šiame susibūrime – Antanui Mikeliui, Domininkui Sebanskiui, Laimai Kūrienei – atminti uždegta žvakė, susirinkusieji juos pagerbė tylos minute. Nuveiktus darbus apžvelgė Viešosios bibliotekos direktorė, literatų klubo pirmininkė Aldona Januševičienė. Ji vieningai perrinkta vadovauti rajono literatams.

Vilniaus radviliškėnų klubo pirmininkas Aleksandras Šidlauskas iš Giedraičių kaimo atvežė, kaip ir per Škaplierinės bei Šv. Baltramiejaus atlaidus Pašušvyje, dovanų iš Vilniaus – knygų, nuoširdžiai dėkojo Savivaldybės darbuotojams, kad galėjo aplankyti gimtuosius Giedraičius, Pašušvį. Savo kūrybą skaitė Stasys Gentvilas iš Baisogalos, kiti „jonvabaliečiai“, naujieji klubo nariai, mokyklų literatai.

A.Januševičienė pasidžiaugė, kad pirmasis klubo prezidentas Antanas Stančikas per pusmetį išleido dvi knygas, o paskutinioji – „Dovana Tau“ – jau ketvirtoji autoriaus knyga, sužibusi pavasario žaluma. Pristatyta mokytojos lituanistės Kristinos Diržinauskaitės iš Pašušvio poezijos knyga „Gyvybės pilni koridoriai“. Šiaurės Lietuvos literatų draugijai toliau atstovaus Aldona Valterienė. Kitose rajono vietose literatai susitinka bibliotekose, kurios mielai priima kūrėjus. Štai Baisogaloje rengiami S.Gentvilo kūrybos pristatymai. Kultūros skyriaus vedėjas Augenijus Jurgauskas pasveikino susirinkusius kūrėjus, įvertino jų prasmingą veiklą, palinkėjo kūrybinės sėkmės ir ryžto, pakvietė į kitus rajone vyksiančius kultūros renginius.

Balandžio 25 dieną skaitytojai susitiko su rašytoju Vytautu Bubniu. Rašytojas pristatė 16-ąjį savo psichologinį romaną „Šv. Vito šokis“. Kiek knygų V.Bubnys parašė, sako neskaičiuojąs – 30 ar 32… Turėtų pasirodyti 100-asis rašytojo kūrinio vertimas į vokiečių kalbą. V.Bubnys pristatė žmonos, žurnalistės Elenos Kurklietytės, kūrybą (renginyje ji negalėjo dalyvauti). Po susitikimo rašytojas skaitytojams įrašė autografus savo knygose.

Balandžio 26-oji – susitikimų su bibliotekininkais, tai yra senjorais, diena „Kas gera prisiminkime…“. Susitikime dalyvavo bibliotekos „žvaigždės“: Ona Venslovienė, Laima Rimavičienė, Aleksandra Misiūnienė, Benedikta Briedienė, Aldona Banevičiūtė, Jadvyga Liutkevičienė, Ona Grigienė.

Tos dienos popietę bibliotekos darbuotojos ir skaitytojai sulaukė viešnios iš JAV, Konektikuto valstijos, Jeilio universiteto daktarės Elonos Marijošiūtės-Vaišnienės. Aktyvią išeivijos ir visuomenės veikėją su Radviliškiu sieja stiprus ryšys. E.Marijošiūtė–Vaišnienė yra garsaus Radviliškio vargonininko ir chorvedžio Antano Marijošiaus vaikaitė, Radviliškyje gimusios pedagogės Kotrynos Steponaitytės ir žinomo dirigento, muzikos pedagogo, kompozitoriaus, profesoriaus Vytauto Marijošiaus duktė. Baigiantis karui, šeima pasitraukė į Vakarus, paskui – į Ameriką. E.Vaišnienę visada stiprino ir drąsino gimtinės prisiminimai, ji puoselėjo lietuvybę savo šeimoje, niekada nepamiršo lietuvių kalbos, aktyviai bendravo su tautiečiais išeivijoje, domėjosi Lietuvos įvykiais.

Permainoms palietus Lietuvą, kraštietė gimtinei ėmė talkinti konkrečiais darbais. Iš pradžių iš užjūrio Radviliškio bibliotekai buvo siunčiami laiškai, knygų siuntos. Pasiūlyta visiškai nauja idėja: kurti žaisloteką daugiavaikių, socialiai remtinų šeimų vaikams. E.Vaišnienė buvo pirmoji žaislotekos sumanymo rėmėja, atsiuntė ir savo lėšų šiam bibliotekos kampeliai įkurti. Biblioteka gavo labdaros ir iš kitų geradarių: dr. E.Marijošiūtės-Vaišnienės giminaičių, Almos Adamkienės fondo, atskirų šalies ir užsienio firmų.

1997 metais įsteigta žaisloteka prigijo – vaikai į ją plūste plūdo. Vaikai laikinai galėjo žaislų parsinešti į namus. 2004-aisiais per nepilnus metus šiame skyriuje buvo 3000 mažųjų lankytojų. Žaisloteka skirta ne tik žaidimams. Vaikai čia mokosi darbelių, bendrauti, dalyvauja įvairiuose renginiuose: konkursuose, lėlių spektakliuose, teminiuose pokalbiuose, tradicinėse šventėse, bendrauja su atskirų mokyklų bendraamžiais, organizuoja savo kūrinėlių parodas. Dabar Viešosios bibliotekos kaimo filialuose veikia 16 žaislotekų ir penki žaidimų kampeliai. Visa tai – išskirtinė dr. E.Marijošiūtės-Vaišnienės dovana vaikystei. E.Vaišnienė apdovanota rajono Savivaldybės „Gerumo angelo“ apdovanojimu. Nuoširdžiai ir paprastai tą dieną gerbiama viešnia bendravo su mažaisiais skaitytojais, o šiems buvo be galo įdomu klausytis pasakojimo, kaip vaikystėje ji mylėjo arklius, svajojo būti vežėja.

Balandžio 27 dieną bibliotekininkės susitiko su Anykščių savivaldybės Viešosios bibliotekos darbuotojomis. Atvyko apie 40 specialisčių. Viešnias sužavėjo erdvios patalpos, bibliotekoje įvestos naujovės, darbo metodai, tvarka. Radviliškiečių bibliotekininkių laukia atsakomieji vizitai kitų miestų bibliotekose.

Radviliškis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija