Atnaujintas 2007 gegužės 30 d.
Nr.41
(1538)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Moterys ir laisvė

Istorikai gal atsakys į klausimą, kada ir kaip moterų įtaka peraugo į kovą už žmonijos laisvę. Tuo tarpu tenka remtis istorinėmis nuotrupomis. Matyt, tai vyravo jau europinės civilizacijos pradžioje. Yra užsilikęs senovės graikų motinos įspėjimas į kovą išeinančiam sūnui: „Sugrįžk su skydu arba ant skydo“. Su skydu – nugalėtojas. Ant skydo – bendražygių parneštas kaip garbingai žuvęs karys. Panašiai elgėsi ir į girią sūnus išleidusios Lietuvos partizanų motinos.


Kontrabandinės prekės: iššūkis vartotojams, verslui, valstybei

Spėjama, kad šešėlinė ekonomika mūsų šalyje sudaro 9-10 milijardų litų, iš jų kontrabanda – apie 500 milijonų litų. 1990-2006 metais vidutiniškai per metus užregistruoti 106 kontrabandos nusikaltimai. Kontrabanda neigiamai veikia valstybės ir verslo veiklą. Kontrabandinės prekės konkuruoja su teisėtai rinkoje esančiomis prekėmis, mažina teisėtai veikiančių ir mokesčius mokančių įmonių pelną. Kontrabandinės prekės išvengia apmokestinimo, todėl valstybės biudžetas praranda daug pajamų. Didelę žalą valstybei daro ir tranzitu gabenamų prekių neišvežimas iš Lietuvos Respublikos.


Eismunto ranka

Prasidėjus Atgimimui KGB generolas Eismuntas vienoje televizijos debatų laidoje aiškiai ir nedviprasmiškai pasakė: „Tai kas, kad jūs atgausite tą savo nepriklausomybę, bet kraštą per finansines grupuotes valdysime mes“.


Įspėjimas dėl gresiančio pavojaus

Laiškas Lietuvos žmonėms

Aš esu JAV praktikuojantis advokatas bei judėjimo „Apsaugokime šeimą visame pasaulyje“ (Defend the Family International) prezidentas. Turiu juridinių ir teologijos mokslų daktaro laipsnius, be to, esu apdovanotas ypatingomis padėkomis už dalyvavimą Tarptautiniame judėjime už žmogaus teises (International Human Rights); esu „Religijų laisvės, šeimos vertybių ir žmogaus teisių deklaracijos“, paskelbtos Rygoje 2006-ųjų gruodį mėn. (žiūr. www.defendthefamily.com), autorius, skaitau paskaitas šia tema.


Šėtono vadovaujamųjų eisenoms – ne!

Homoseksualų atakos ir užmačios ryškiausiai atskleidžia komunistinės valdžios, susijusios su R.Paksu bei J.Imbrasu, tikrąjį požiūrį į krikščionybę, į jos dvasines vertybes, į nuostatas dėl doros ir šeimos, tikrąjį, slepiamą požiūrį į tautą. Panašu, kad komunistai ir jų bendraminčiai surado dar vieną būdą (šįkart bene efektyviausią), kaip galutinai sunaikinti ir taip jų pastangų dėka baigiančią sunykti lietuvių tautą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija