Atnaujintas 2007 gegužės 30 d.
Nr.41
(1538)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Eismunto ranka

Prasidėjus Atgimimui KGB generolas Eismuntas vienoje televizijos debatų laidoje aiškiai ir nedviprasmiškai pasakė: „Tai kas, kad jūs atgausite tą savo nepriklausomybę, bet kraštą per finansines grupuotes valdysime mes“.

Lietuva skubėjo į „Baltijos kelią“, rengė referendumą, o KGB ginkluotosios pajėgos su savo agentais ir rezervininkais šaipėsi iš tautos pastangų ir planingai dirbo krašto skaldymo ir valdymo darbą. Kūrė finansines grupuotes, telkė kapitalą, savo agentams nurodinėjo, kokias pareigas nepriklausomoje Lietuvoje užims „Šatrija“ ir į ją panašūs elementai, kokį darbą turės dirbti sovietmečio laikų buvęs KGB šefas.

Ir tie, kurie skubėjo į „Baltijos kelią“, kurie neveidmainiškai mylėjo ir aukojosi dėl Lietuvos, dėl to gyvenimui prisikeliančio kūdikio, nevogė, neapgaudinėjo kaimynų, nekaupė nešvaraus kapitalo, buvo nustumti į šalį ir tapo nereikalingais maurais. Ši tautos dalis, Romos imperatoriaus Juliaus Cezario metodu, buvusių ir esamų petkevičių pradėti juodinti, supriešinti, o kraštą valdyti vėl ėmėsi KGB generolo Eismunto nematoma ranka. Visa tai akivaizdžiai parodė ir KGB rezervininko, įsitaisiusio Saugumo departamento vadovo kėdėje, veikla. Tik svetimas gaivalas galėjo taip akiplėšiškai tyčiotis iš Seimo ir šalies Prezidento. Tad kur pagaliau mus veda nematoma generolo Eismunto ranka?

Leninas yra pasakęs: „Rusija – tautų kalėjimas“. Tai gal ir ši KGB generolo nematoma ranka veda kraštą į tautų kalėjimą? Tai gal ten ir yra jos vieta?! Tad ar atsikelsime?

Tik pagaliau tunelio gale pasirodė mažas ir visiškai neryškus žiburėlis. Neveiklusis Seimas po dviejų mėnesių tūpčiojimo ryžosi šį tą daryti, kad devalvuota krašto vadovybė ir Tauta nebūtų taip niekingai juodinama.

Bernardas ALEKNAVIČIUS

Klaipėda

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija