Atnaujintas 2007 gegužės 30 d.
Nr.41
(1538)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šėtono vadovaujamųjų eisenoms – ne!

Homoseksualų atakos ir užmačios ryškiausiai atskleidžia komunistinės valdžios, susijusios su R.Paksu bei J.Imbrasu, tikrąjį požiūrį į krikščionybę, į jos dvasines vertybes, į nuostatas dėl doros ir šeimos, tikrąjį, slepiamą požiūrį į tautą. Panašu, kad komunistai ir jų bendraminčiai surado dar vieną būdą (šįkart bene efektyviausią), kaip galutinai sunaikinti ir taip jų pastangų dėka baigiančią sunykti lietuvių tautą.

Tai buvo planuojama jau seniai. Prisiminkime pernykštes homoseksualo B.Moisejevo viliones per Lietuvos televiziją. Kalėjime gimusiam ir savo tėvo nepažįstančiam Rusijos piliečiui buvo suteikta privilegija giedoti „žydrųjų himną“, girtis savo turtais ir norais įsigyti nekilnojamąjį turtą Lietuvos pajūryje (pernai poilsiaudamas Palangoje jau mačiau skelbimus, kviečiančius į jo koncertus). O kas už jų? Prisiminkime ir tai, kad Lietuvos homoseksualų asociacijos prezidentas ir pirmininkas – rusai. Norom nenorom peršasi išvada, jog karštas noras kovoti už homoseksualų teises kyla iš Rusijos. Labai tikėtina, jog ir kitose šalyse homoseksualų veiklai didelės įtakos turi Rusijos gėjai.

Kyla klausimas: kodėl kai R.Pakso partiją paliko ištikimoji M.A.Pavilionienė, per Žinių radiją vis buvo kartojama, jog R.Paksas – Dievo, tradicinės šeimos šalininkas? Tai kodėl taip ilgai R.Paksas leido jai kovoti už homoseksualų teises? Kodėl dabar R.Paksas ir J.Imbrasas, Vilniaus meras, neleisdami išskleisti „vaivorykštės vėliavos“, leido homoseksualams skelbti šalies sostinėje kitus organizuojamus „Vaivorykštės dienų“ renginius?

Kodėl santūri komunistinė žiniasklaida, kuri taip subtiliai ir išradingai, apversdama frazes smaigaliu į tautą (o jos buvo skirtos būtent tautos priešams ir melagiams – žurnalistams), tyli, lyg neturėtų ginti Lietuvos nuo vis labiau įžūlėjančių gėjų, norinčių primesti dar vieną bjauriausią paleistuvystės formą jaunimui tam, kad sunaikintų jį ir Lietuvos ateitį?

Su malda, su kryžiumi, su šv. relikvijom kovokime su blogiu, šėtono užmačiom. Nebesėdėkime, jau ir taip prisisėdėjome ir apsnūdome. Kovokime tvirtai pasikliaudami Dievu – ir nugalėsime.

Kazys VILČINSKAS

Velžys, Panevėžio rajonas

P.S. Ačiū Viešpačiui, kad nors vienas laikraštis, t.y. „XXI amžius“, spausdina krikščionybę ir Tėvynę ginančias nuostatas, pasisakymus. Mūsų, katalikų, pareiga – ne tik skaityti, remti šį brangų laikraštį, bet ir platinti taip, kad jis užkariautų dorų žmonių simpatijas, kad kuo daugiau žmonių suvoktų tiesą. Kviečiu vienytis tuos, kuriems brangi Lietuva, jos ateitis, o svarbiausia – Dievo įsakymai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija