Atnaujintas 2007 gegužės 30 d.
Nr.41
(1538)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Paslaptingų scenos veikalų mįslės: kas parašė „Hamletą“? Didysis Lietuvos kunigaikštis ar nežinomas V.Šekspyras?

Dr. Egidijus MAŽINTAS

Šių metų sausio mėnesį Latvijos universitete Daugpilyje skaičiau pranešimą „Mirusiųjų vaizdavimas XVII amžiaus misterijose“. Ten pabandžiau su garbingais mokslininkais paanalizuoti ne tik Hamleto mįslę, bet ir, autoriaus manymu, V.Šekspyro baltiškas šaknis. Dramos „Hamleto“ autorius, kaip ir pagrindinio herojaus danų princo tėvas, kaip ir Klaudijus, galėjo būti didieji Lietuvos kunigaikščiai, baltų ainiai, žyniai, išvykę į britų ir danų žemes, o kai kurie ten sukūrę šeimas. Nesantaika tarpusavyje, taip pat genetiškai persiduodanti dėl valdžios ir karalystės kąsnio, galėjo būti tarp Hamleto tėvo ir jo brolio.


Etnografiniai vaizdai, 3

Aleksandras ŠIDLAUSKAS

Bažnyčios hierarchai į atlaidus
atvyksta ir žirgais kinkytose bričkose

Atlaidai

Kas vaikystėje pajautė svaiginančią atlaidų aurą, tas visą gyvenimą puikiai atmins šį vaizdinį kaip nepakartojamą švenčių ir apeigų būsmą, kaip sakralizuotos tikrovės atspindį.

Atlaidų prasmė – tai didingas šventadieninis paveikslas, nutapytas geromis rankomis, tyra širdimi ir atvira siela. Kuo labiau žvelgsime į praeitį, tuo didingiau atrodo atlaidų panorama, kasdienybės priešprieša.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija