Atnaujintas 2007 birželio 1 d.
Nr.42
(1539)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pirmojo brazilo paskelbimas šventuoju

Mindaugas BUIKA

Šventasis pranciškonas
kun. Antonijas Galvao

Meilės ir taikos žmogus

Tiek savo išankstinėse pastabose, tiek vėliau komentuodamas praėjusio apaštališkojo vizito į Braziliją rezultatus popiežius Benediktas XVI pabrėžė, kad vienu svarbiausių tos kelionės įvykių buvo pranciškono kunigo Antonijo de Santa Anos Galvao paskelbimas Bažnyčios šventuoju. Puikioje beatifikacijos iškilmių San Paulo mieste pasakytoje homilijoje Šventasis Tėvas iškėlė pirmojo brazilų kilmės šventojo eucharistinio pamaldumo, kunigiško pasiaukojimo ir artimo meilės tarnystės vargšams pavyzdį. Į Brazilijos Kampo de Marte oro uosto teritorijoje vykusias pamaldas susirinko rekordinė beveik pusantro milijono piligrimų minia.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija