Atnaujintas 2007 birželio 1 d.
Nr.42
(1539)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dzin!

Išgražėjo, praturtėjo vaizdinga lietuvių kalba per atkurtos nepriklausomybės septyniolikmetį. Kiek naujų sinonimų, palyginimų, frazeologinių junginių, kiek naujų prasmių net trumpam jaustukui atsirado! Nė nesitikėjom šitokio lietuviško žodžio suklestėjimo: realybė pralenkė drąsiausias kalbininkų svajones. Pavyzdžiui, TV laidų vedantiesiems ypač patiko žodelis – dzin!, sužibęs nauja prasme. Dzin! Anksčiau būtum supratęs, jog kažkas stiklą sudaužė ar varpelį pajudino. Dabar dzin! reiškia daug daugiau. Kaip gražu! Dzin! – vyriausybei galvoje, kada akla minia – liaudis –prakrapštė akis ir ėmė priekaištauti, kad Takso žentas Jautis baigia supirkti apie Vilnių esančias žemes beveik už dyką. Dzin! – Seimo „patriotams“ ir „Lietuvos gelbėtojams“, kad tose žemėse rengiasi įsikurti tie, kurie smaugs mūsų energetiką. Ot tau ir Dzin…


Siekime istorinio atgaivinimo

Kreipimasis į Kauno miesto merą Andrių Kupčinską dėl lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno mauzoliejaus atstatymo

Daug kartų dėl Kauno Senųjų kapinių, esančių Vytauto prospekte, būklės buvo kreiptasi į praėjusios kadencijos miesto valdžią. Okupantas, bijodamas Vėlinių antisovietinės dvasios, jas iš esmės sunaikino, kai kuriuos palaikus perkėlė į kitas kapines. Tačiau šiose kapinėse po sulyginta žeme ilsisi dar daug 1941 metų birželio sukilėlių, Lietuvos karių–savanorių ir kitų žmonių palaikų. Jose buvo palaidotas ir pirmasis Lietuvos kariuomenės vadas Silvestras Žukauskas, deja, jau dabar nežinomoje vietoje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija