Atnaujintas 2007 birželio 1 d.
Nr.42
(1539)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šiaulių vyskupijos jubiliejus Kelmėje

Kun. Arūnas JANKAUSKIS

Šiaulių vyskupijos dešimtmečio
šventės dalyviai Kelmėje

Šie metai yra išskirtiniai visai Šiaulių vyskupijai. 1996 m. gruodžio 3 d. į posėdį susirinkę Kauno arkivyskupijos, Telšių ir Panevėžio vyskupijų ordinarai – arkivyskupas S.Tamkevičius, vyskupai A.Vaičius ir J.Preikšas, siekdami geresnių sąlygų sielovadai ir gavę išankstinį Vyskupų Konferencijos pritarimą, apsvarstė galimybę sukurti naują Šiaulių vyskupiją iš parapijų, įeinančių į dabartines šių vyskupijų ribas. Tad prieš dešimtmetį, 1997 m. gegužės 28 d., popiežius Jonas Paulius II įkūrė naują Šiaulių vyskupiją, sudarytą iš keturių Kauno arkivyskupijos dekanatų (Joniškio, Kelmės, Radviliškio ir Šiaulių), 11 Panevėžio vyskupijos bei 17 Telšių vyskupijos parapijų. Šiaulių vyskupija buvo priskirta Kauno metropolijai.


Dekanato „Caritas“ šventė

Kazimieras Dobkevičius

Kauno arkivyskupijos „Caritas“
vadovai – direktorius
kun. Virginijus Veprauskas
ir reikalų vedėja Ona Virbašiūtė –
turiningos veiklos generatoriai

Kauno II dekanatas jungia Babtų, Čekiškės, Domeikavos, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Panevėžiuko, Paštuvos, Raudondvario, Rumšiškių, Vandžiogalos ir Vilkijos parapijas. Šio dekanato dekanas yra Raudondvario klebonas kun. Augustinas Paulauskas .

Kauno arkivyskupijos „Caritas“ vadovauja arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ. Direktorius yra kun. Virginijus Veprauskas, reikalų vedėja – Ona Virbašiūtė.


 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija