Atnaujintas 2007 birželio 1 d.
Nr.42
(1539)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šiaulių vyskupijos jubiliejus Kelmėje

Kun. Arūnas JANKAUSKIS

Šv. Mišios Kelmės Švč. M.Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčioje
Autoriaus nuotraukos

Vyskupas Eugenijus Bartulis
prisiminė Kūdikėlio Jėzaus
Švč. Veido Teresės mažąjį
pasitikėjimo kelelį

Šiaulių vyskupijos dešimtmečio
šventės dalyviai Kelmėje

Šie metai yra išskirtiniai visai Šiaulių vyskupijai. 1996 m. gruodžio 3 d. į posėdį susirinkę Kauno arkivyskupijos, Telšių ir Panevėžio vyskupijų ordinarai – arkivyskupas S.Tamkevičius, vyskupai A.Vaičius ir J.Preikšas, siekdami geresnių sąlygų sielovadai ir gavę išankstinį Vyskupų Konferencijos pritarimą, apsvarstė galimybę sukurti naują Šiaulių vyskupiją iš parapijų, įeinančių į dabartines šių vyskupijų ribas. Tad prieš dešimtmetį, 1997 m. gegužės 28 d., popiežius Jonas Paulius II įkūrė naują Šiaulių vyskupiją, sudarytą iš keturių Kauno arkivyskupijos dekanatų (Joniškio, Kelmės, Radviliškio ir Šiaulių), 11 Panevėžio vyskupijos bei 17 Telšių vyskupijos parapijų. Šiaulių vyskupija buvo priskirta Kauno metropolijai.

Šiais metais Šiaulių vyskupas ir kariuomenės ordinaras Eugenijus Bartulis mini konsekracijos į vyskupus ir ingreso į Šv. Petro ir Povilo Katedrą dešimtmetį. Minint šiuos jubiliejus kiekviename dekanate vyks šventiniai renginiai: birželio 17 d. – Joniškio dekanate, birželio 24 d. – Pakruojo dekanate, liepos 8 d. – Radviliškio dekanate. Baigiamasis renginys vyks Šiauliuose liepos 15-ąją. Gegužės 20 dieną Kelmės dekanatas pradėjo šių susitikimų maratoną.

Kelmės miestas, įkurtas kairiajame Kražantės upės krante, prie kelio Šiauliai-Tauragė. Jis pradėjo formuotis prie dvaro, apie kurį pirmosios žinios mus pasiekia iš XV amžiaus. Pati Kelmės vietovė istoriniuose šaltiniuose pradedama minėti dar 1294 metais. Pirmoji bažnyčia Kelmėje XV a. pradžioje pastatyta iš Vytauto Didžiojo skirtų lėšų.

Kelmės savivaldybės rūpesčiu visi norintys turėjo galimybę autobusais atvykti į Kelmės Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, kur 12 val. iškilmingas šv. Mišias kartu su dekanato kunigais šventė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas, prisimindamas savo pirmąją paskyrimo vietą – Kelmę, džiaugėsi, kad jubiliejiniai renginiai prasideda būtent čia. Jubiliejinis renginys baigėsi Kelmės kultūros centre, į kurį, palaikomi džiaugsmingo vyskupo giedojimo, sugužėjo visi šv. Mišių dalyviai bei svečiai. Sveikinimo kalbą pradėjęs Šiaulių vysk. E.Bartulis priminė Kūdikėlio Jėzaus Švč. Veido Teresės mažąjį pasitikėjimo kelelį ir ragino nebijoti juo eiti. Kelmės dekanas kun. Arūnas Urbelis pristatė dekanatą, kurį sudaro septyniolika parapijų. Žymiausios iš jų: Tytuvėnai su Švč. Mergelės Marijos bažnyčia ir bernardinų vienuolyno ansambliu bei Kražiai, turintys vėlyvojo baroko stiliaus bažnyčią, tituluojamą Švč. M.Marijos Nekalto Prasidėjimo vardu. Sveikinimo žodį tarė Kelmės savivaldybės Kultūros skyriaus direktorius Algis Krutkevičius. Renginio metu parodytas filmas, skirtas Šiaulių vyskupijos dešimtmečiui, jame supažindinta su vyskupijos centrų veikla, žymiausiomis vyskupijos vietomis, bei primintos Šiaulių vysk. E.Bartulio konsekravimo bei ingreso akimirkos. Meninę programą pradėjo liaudiško giedojimo entuziastai iš Šiaulių – Šv. Cecilijos ansamblis. Šiaulių konservatorijos jaunieji akordeonistai, ansamblis „Gama“ bei kolektyvas „Svirplys“ džiaugėsi galėję pasirodyti tokiai gausiai auditorijai. Šiaulių dramos teatro aktorės parodė ištraukas iš teatro repertuaro.

Kelmės dekanato katalikai atsisveikindami džiaugėsi pabuvę kartu, pajutę bendrystę su vyskupu bei pasisėmę jėgų naujiems prasmingiems darbams, laukiantiems vyskupijos bei tikinčiųjų ateinantį dešimtmetį.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija