Atnaujintas 2007 birželio 6 d.
Nr.43
(1540)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Tėvui – ir motinos pareigos

Benjaminas ŽULYS

Konferencijoje dalyvavo Erika
ir Jonas Baubliai su sūneliu (kairėje)
Gedimino JURGAIČIO nuotrauka

Lietuvoje dar neįprasta

Kaip žinome, motinos po gimdymo yra iš darbo išleidžiamos motinystės atostogų, gaudamos vienokio ar kitokio dydžio pašalpas. Tiesa, tai turi, kaip sakoma, ir antrą medalio pusę. Išėjusiosios motinystės atostogų moterys patiria ir kai kurių nepatogumų, netgi stresinių situacijų. Kai kurios moterys, ypač turinčios aukštąjį išsilavinimą, organizacinių gebėjimų, šių atostogų metu praranda galimybę toliau tobulėti, kilti karjeros laiptais. Žinoma, taip neturėtų būti, bet praktiškajame gyvenime, deja, taip būna. Apklausos būdu nustatyta, kad 25 proc. apklaustųjų motinų dėl motinystės atostogų atsisakė paaukštinimo darbe, artimiausių karjeros galimybių ar pakeitė darbą dėl vaikų, šeimos. Apie 60 proc. apklaustų motinų patiria stresus derindamos karjerą ir šeimos rūpesčius, besiblaškydamos tarp darbo, namų ir vaikų priežiūros.


Gyvosios istorijos pamokos Dzūkijoje

Audronė V.ŠKIUDAITĖ

Žygio dalyviai Gudžių kaime,
Varėnos rajone, partizanų vado
Rugio grupės žuvimo vietoje

Gegužės 25 dieną vyko tradiciniu tapęs žygis partizanų keliais. Šį kartą žygiuota po Dainavos apygardą Dzūkijoje. Renginys prasidėjo Alytuje – šv. Mišiomis Šv. Kazimiero bažnyčioje ir Alytaus partizanų pagerbimu Alytaus kapinėse. Po to aplankyta garsaus partizanų vado Vaclovo Voverio-Žaibo vadavietė.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija