Atnaujintas 2007 birželio 6 d.
Nr.43
(1540)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Tretieji Poezijos atlaidai Pagulby

Alfas PAKĖNAS

Sename Pagulbio dvarelyje (Molėtų r.), klojime, jau trečiąkart vyko poezijos skaitymai, praminti Poezijos atlaidais. Taip vadinami todėl, kad vyksta Sekminių – Šv. Dvasios atsiuntimo – šventės pirmąją dieną, kai visos Lietuvos bažnyčios kvepia jaunų berželių žalumu, o suvešėjusiose pievose karvėms ant ragų kabinami dar žydinčių pienių vainikai.

Verslininko ir dainininko Kazimiero Jakučio sodyboje Pagulby – pats alyvų žydėjimas. Šalia verandos ir sode, kai pūsteli vėjas, blyškiai mėlynos senovinės alyvos kvepia visame atšlaime. Kaip Henriko Radausko eilėraštyje „Stebuklas“:

Pralaužę pasenusią tvorą,

Alyvos išskrido iš sodo

Ir skrenda per čiulbantį orą,

Ir nuogos erdvėj pasirodo.

Vidurdienį prasidėjo poezijos skaitymai aukštaitiškame keturšlaičiame klojime, jau pakvipusiame šviežiu šienu. Čia susirinko gausybė žmonių – nuo pat ryto Pagulbio dvarelio vartai buvo atkelti svečiams, atvykstantiems iš įvairių Lietuvos kraštų – Rokiškio, Anykščių, Molėtų, Biržų, Jonavos, Kauno, Vilniaus, Ukmergės ir Tauragės. Poetai, literatai ir paprasti klausytojai, norintys pabūti toje aukštaitiškoje erdvėje, pabendrauti, pašurmuliuoti – juk tikri atlaidai, kai šviesu, žalia ne tik Pagulbio atšlaime, bet ir poezijos išsiilgusiose sielose.

Šiemet jau tradiciniu tapęs renginys šiek tiek kitoks negu buvo pernai. Pakylėtas, stipresnis meniniu atžvilgiu. Klojime savo kūrybą skaitė pripažinti poetai Jonas Strielkūnas ir Jonas Mačiukevičius. K.Jakutis tarsi norėjo surengti gražią šventę poetams, pagal kurių eilėraščius daugiausia dainuoja paties sukurtų dainų. Savo autoriniuose koncertuose ir įvairiuose literatūriniuose vakaruose, kurie pernai ir šiemet nuskardėjo kone po visą Lietuvą, dainininkas visados prisimindavo, kad J.Strielkūnas – pats mėgstamiausias jo poetas, o kartu ir sėkmės žiūrovų simpatijų bendraautoris. Dainininkas pamėgo ir J.Mačiukevičiaus parašytus tekstus.

Šie Poezijos atlaidai – ir graži Kazimiero šeimos šventė, savotiškas atgimimas, kai šeimoje surandi daug gražių vertybių ir šilumos, kuri atgaivina sielą, parodo naujus kelius. Pirmiausia – į save. Į kūrybą, ir meilę. Kazimieras, jo žmona Birutė ir keturi sūnūs pirmąkart per Poezijos atlaidus buvo kartu. Kartu rengė šią jau tradicija tapusia šventę.

Klojimo vėsoj ir jaukioj šešėliuotoj prieblandoj degant „žibinčiams“, savo eilėraščius skaitė abu poetai Jonai – Strielkūnas ir Mačiukevičius. Abu bendraamžiai, prieškario vaikai – 1939-ųjų gimimo. Abu pripažinti ir nekart premijuoti. J.Strielkūnas – šviesi mūsų poezijos legenda, kaip gražiai jį pavadino „Kultūros barų“ redaktorius, „antras po Radausko“. O H.Radauskas – juk tikroji lietuvių poezijos viršūnė.

Jonas Mačiukevičius išgarsėjo pačia pirmąja savo knyga – autobiografine apybraiža „Laikrodžiai nesustoja“ (1968). Po metų išleido pirmąją eilėraščių knygą „Kraujo analizė“ (1969) ir buvo pripažintas kaip poetas. Vėliau dar parašė ne vieną romaną, išleido ne vieną eilėraščių rinkinį, sukūrė knygą vaikams, rašė laiškus mylimoms moterims – Motinai, žmonai Virginijai, dukrai Vijonei... Ir čia, Poezijos atlaiduose, jie buvo visi kartu. Poetai vienas po kito skaitė savo kūrybą. Jų skaitymus keitė paties sodybos šeimininko K.Jakučio atliekamos dainos pagal šių poetų parašytus eilėraščius. Kauno dramos teatro aktorė Inesa Paliulytė meniniu žodžiu nuostabiai perteikė savo mėgstamo poeto H.Radausko dvasią. Savo eilėraščius, parašytus paprastoje aukštaitiškoje gryčioje, o gal dirbant paprastus žemės darbus, skaitė ūkininkas ir poetas Mykolas Mišinys, dabar, jau trečiuose Poezijos atlaiduose, pavadintas „Pagulbio žvaigžde“.

Poezijos atlaidai užtruko ligi vėlyvo vakaro. Po klojimo skaitymų atėjo eilė atšlaimui. Čia, ant priesvirnio, savo kūrybą po didžiule sena liepa nuo kaitrios saulės besislepiantiems klausytojams skaitė Jonavos, Rokiškio, Biržų, Molėtų, Ukmergės ir Tauragės krašto literatai, koncertavo žinomi bardai Vytautas V.Landsbergis, Algis Svidinskas, Jonas Čepulis ir kiti dainuojamosios poezijos atlikėjai.

Šiltame Sekminių vėjuje šniokštė senoji liepa, kvepėjo alyvos.

Molėtų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija