Atnaujintas 2007 birželio 6 d.
Nr.43
(1540)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Poezija Radviliškio žemėje

Laima MACYTĖ

Šiųmetis, jau keturiasdešimt trečiasis, Poezijos pavasaris 2007 lankėsi ir Radviliškio žemėje. Kasmet rajone vyksta tokie renginiai.

Gegužės 27 dieną Radviliškio viešojoje bibliotekoje miestiečiai susitiko su viešnia iš Ispanijos, poete Jolanda Kastano Pereira, vertėja Inga Papšyte, „Poezijos pavasario“ almanacho redaktore Janina Riškute, Šiaulių dramos teatro aktore Olita Dautartaite, poetu nuo Merkinės, prieš dvejus metus pelniusiu Poezijos pavasario laurus, net trečią kartą atvykusiu į Radviliškio kraštą, Stasiu Stacevičiumi. Svečius lydėjo ir savo kūrybą skaitė kraštietis nuo Pašušvio Aleksandras Šidlauskas. Į šventės scenarijų įsipynė ir radviliškiečio gydytojo Antano Stančiko skaitomi eilėraščiai. Poezija ir muzika – visada kartu. Skaitomi posmai pynėsi su Radviliškio muzikos mokyklos moksleivių smuikininkų atliekamais kūriniais.

Kasmetinį tarptautinį renginį vedė ir svečius susirinkusiesiems pristatė J.Riškutė. O.Dautartaitė skaitė Bernardo Brazdžionio ir Elenos Mezginaitės eiles. Šiltai, nuoširdžiai kelis žodžius pasakė apie S.Stacevičių, kurį gerai pažįsta, nes susitinka Dzūkijoje. Įspūdingai skaitomi aktorės eilėraščiai – tarsi riboženklis literatūros pasaulyje: nepaklysi, surasi kelią poezijos formų įvairovėje.

Taip jau atsitiko, kad tą dieną poetai daugiausia kalbėjo apie medžius. S.Stacevičius beprotiškai įsimylėjęs ąžuolus, be jų tarsi negali gyventi, todėl siūlo: „Sodinkime ąžuolus!“ Viešnios iš Ispanijos asmenvardžiai irgi siejami su medžiais: Kastano (isp. „Castano“ – kaštoninis), Pereira (isp. „Pera“ – kriaušė). ,,Tautos himne minima pušis“, – priminė poetė. Prie poetų apdainuotų medžių kukliai, lyg nedrąsiai su savo poezijos puriena glaudėsi Aleksandras Šidlauskas.

Poetė J.K.Pereira trumpai kalbėjo apie Ispaniją, gimtąją kalbą. Viešnią ypač sužavėjo viešoji biblioteka. Ji kalbėjo, kad daug kas jų krašte gali tik pasvajoti apie tokias kultūros įstaigas. Poetė eilėraščius skaitė ispanų ir galų kalbomis. Jos kūrybą vertė Inga Papšytė. Susitikime J.K.Pereira kelias poezijos eilutes perskaitė ir lietuviškai.

Kultūros skyriaus vedėjas Augenijus Jurgauskas ir Radviliškio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Marcinkienė išdalijo dovanas – knygas svečiams ir Radviliškio muzikos mokyklos moksleiviams. J.Riškutė nuoširdžiai džiaugėsi, kad biblioteka turi atskirą sektorių – knygų leidybą. Kraštiečio A.Šidlausko įkvėpti, visi traukė „Ilgiausių metų“.

Svečiai skubėjo į Pašušvį. Ten, Visų Šventųjų bažnyčioje, jų laukė to krašto žmonės. Vakare poezijos žodžio skleidėjai pasuko į Baisogalą. Tai buvo paskutinis „Poezijos pavasario 2007“ svečių susitikimas su Radviliškio krašto žmonėmis, poezijos mylėtojais.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija