Atnaujintas 2007 birželio 6 d.
Nr.43
(1540)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Rengiasi jubiliejiniam anykštėnų suvažiavimui

Liepos 26-29 dienomis įvyks jubiliejinis – penktasis Pasaulio anykštėnų suvažiavimas. Šis renginys sutaps su tradiciniais Šv. Onos atlaidais Anykščiuose.

Jubiliejiniam suvažiavimui rengiamasi iš anksto. Jo išvakarėse turėtų pasirodyti naujos knygos, lankstinukai, bus parengtas žymių Anykščių krašto žmonių enciklopedijos internetinis variantas. Dar labiau išgražės Anykščiai. Mieste turėtų atsirasti ir naujų skulptūrų, architektūrinių akcentų. Po remonto pradės veikti tiltas per Šventąją, o upėje visu pajėgumu purkš vandenį fontanai. Rengiasi būsimajam suvažiavimui ir Anykščių krašto muziejai, mokyklos, kultūros įstaigos, meno saviveiklos kolektyvai. O Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegija jau šiuo metu kreipiasi į kituose mūsų šalies miestuose bei rajonuose, taip pat ir užsienio šalyse gyvenančius anykštėnus bei jų artimuosius, prašydama patikslinti savo adresus, telefonus ar kitus kontaktinius duomenis. To reikia norint išsiųsti kvietimus, renginių programą, pakviesti į sambūrį ir senus pažįstamus, ankstesnių suvažiavimų dalyvius, ir „naujokus“, kuriems dar neteko dalyvauti panašiuose renginiuose.

Į penktąjį Pasaulio anykštėnų suvažiavimą norima sukviesti kuo daugiau kraštiečių, kad ir kur jie gyventų, kad ir kur būtų įsikūrę. Savo adresus, telefonus, kitus kontaktinius duomenis galima pranešti Pasaulio anykštėnų bendrijos atsakingajai sekretorei Bronei Lukaitienei tel. (8-381) 51784 arba mobil. tel. 8-686 95601, taip pat galima atsiųsti paštu adresu: Pasaulio anykštėnų bendrija, Kultūros centras, A.Baranausko a. 2, Anykščiai arba elektroniniu paštu: anykstenai@mail.com, galima palikti žinutę Pasaulio anykštėnų bendrijos interneto svetainėje adresu: www.anykstenai.lt.

Beje, Pasaulio anykštėnų bendrijos interneto svetainė yra reguliariai atnaujinama ir joje galima surasti daug vertingos informacijos.

Vytautas BAGDONAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija