Atnaujintas 2007 birželio 8 d.
Nr.44
(1541)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Valdomos demokratijos pavyzdžių beieškant

Gintaras VISOCKAS

Vilniuje – du protesto mitingai

Šią savaitę Vilniuje surengti du protesto mitingai. Birželio 5 dieną prie Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijų būriavosi Šalčininkų rajono Jašiūnų bendruomenės atstovai. Jie reikalavo, kad valdžia pažabotų Jašiūnuose aplinką teršiančią gamyklą. Mitinguotojai tvirtino, esą miestelyje esanti antrinių žaliavų perdirbimo įmonė teršia gamtą ir kenkia žmonių sveikatai. Pasak Jašiūnų gyventojų, dabar čia rengiamasi paleisti antrinio granuliavimo ir pakavimo juostos gamybos linijų įrengimus. Tačiau šie sprendimai nederinti su vietos bendruomene, o poveikio aplinkai vertinimą užsakė ir sumokėjo tos pačios gamyklos, kuri plečia veiklą, administracija. Jašiūnų gyventojai įsitikinę, jog praktika, kai už visuomenei svarbius tyrimus sumoka suinteresuota pusė, – ydinga. Tokiais atvejais dažniausiai patenkinami užsakovų, o ne visuomenės interesai. Protesto mitingo dalyviai teigė, kad „Jašiūnai – ne dujų kamera, o istorijos ir gamtos paminklas“, kurį Aplinkos ministerijai būtina saugoti kruopščiau. Bent jau nuo teršimo derėtų gelbėti Merkio upę.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija