Atnaujintas 2007 birželio 8 d.
Nr.44
(1541)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kanonizuotas garsus Dievo žodžio apaštalas

Mindaugas BUIKA

Šventasis Gorgas Preka

Atsidėjimas krikščionių mokslui skleisti

Šiuo metu, kai, vyraujant religiniam pliuralizmui, supasaulėjusioje visuomenėje katechetinė veikla ir Evangelijos skelbimas yra ypatingai aktualūs, šventuoju paskelbto Maltos kunigo pavyzdys turi būti aiški paskata toje darbų srityje. Birželio 3 dieną popiežiaus Benedikto XVI kanonizuotas kunigas šv. Gorgas (Jurgis) Preka (1880-1962), vadintas didžiuoju Dievo žodžio apaštalu, taip pat įkūrė Krikščionių mokslo draugiją (Societas Doetrinae Christianae, SDC), pasauliečių katechetų sąjūdį, kurios nariai evangelizacijos baruose darbuojasi daugelyje šalių skirtingomis gyvenimo ir pastoracijos sąlygomis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija