Atnaujintas 2007 birželio 13 d.
Nr.45
(1542)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Krikščionys demokratai žvelgia į ateitį

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Kai prieš porą metų Lietuvos krikščionių demokratų pirmininku buvo išrinktas Molėtų meras filologas Valentinas Stundys, palikimas buvo nepavydėtinas: partija išdraskyta, žmonės sukiršinti, vis viliojami atsiskirti nuo kamieno... Dveji metai politikoje – nedidelis laiko tarpas. Kas buvo padaryta? Kokia kryptimi partija žengs ateityje? Tai du svarbiausi klausimai, kuriuos kėlė krikdemai, pirmąjį birželio šeštadienį susirinkę į ataskaitinę – rinkiminę konferenciją Vilniuje.

Svarbiausias kadencijos įvykis – savivaldybių rinkimai, kurie šiai partijai buvo sėkmingi: 52 savivaldybėse yra jų atstovų. Molėtų ir Radviliškio merais tapo tie patys žmonių gerbiami partijos pirmininkas V.Stundys ir valdybos pirmininkas Antanas Čepononis. Tai darė įspūdį kitoms partijoms, kurių pirmininkai ar atstovai su sveikinimo žodžiais ir pasiūlymais bendradarbiauti atvyko į konferenciją.

„Mūsų visuomenėje dabar svarbiausi dvasiniai dalykai. Būkite stiprūs, ateikite į Seimą, dirbkime kartu“, – sakė socialliberalas Seimo narys Algirdas Monkevičius.

„Esate vėl matomi, mums įdomūs. Kviečiame bendradarbiauti. Nesklaidykime dešiniųjų jėgų. Lietuvoje turi būti kuo daugiau demokratijos. Matykime kuo daugiau bendra, kuo mažiau skirtinga. Linkime kuo geriau pasirengti Seimo rinkimams“, – kalbėjo Liberalų sąjūdžio pirmininkas Petras Auštrevičius.

„Esate reikšminga partija. Mums reikia bendro ateities matymo, naujos kokybės. Tą gali duoti bendra strategija ir bendra veikla. Gyvenimas mus verčia eiti europietišku keliu. Europietiškosios dešinės perspektyva yra Europos liaudies partija“, – pastebėjo Seimo opozicijos lyderis Tėvynės sąjungos pirmininkas Andrius Kubilius.

Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila prašė per daug nesididžiuoti savivaldybių rinkimų laimėjimais, linkėjo tapti stipriu dešiniuoju židiniu, sakė, jog iš visų politinių partijų Lietuvos krikščionys demokratai tautininkams yra patys artimiausi.

Nuo tokių draugiškų kolegų žodžių galėjo susisukti galva. Ir ne vien nuo tų žodžių. Krikdemai turi daug neabejotinų vertybių. Tai šimtą metų turinti partija, išugdžiusi stiprią, krikščioniškomis vertybėmis besivadovaujančią kartą, kuri sukūrė daug meno, mokslo, kultūros vertybių, kuri priešinosi okupacijoms, kurios daug vardų aukso raidėmis įrašyta į Tautos istoriją. Lietuvos krikščionys demokratai neturi dėl ko gėdytis, todėl partijai neprireikė keisti pavadinimo. Norėdama išlikti tvirta partija neprašo pinigų iš verslininkų, todėl neįsipareigoja „atsilyginti“ politiniais sprendimais.

Lietuvos krikščionys demokratai pastebi šių dienų mūsų valstybės valdymo vieną pagrindinių problemų – sisteminio ir integralaus požiūrio į ilgalaikę perspektyvą stoką: į problemas žvelgiama siaurai ir tik iš šių dienų situacijos. Jie nepatenkinamai vertina šios kadencijos Seimo darbą, kuris neretai žlugdo visuomenės pasitikėjimą ne tik šia institucija, bet ir visa politine sistema mūsų valstybėje. LKD ypač neigiamai vertina Seimo frakcijas bei atskirus politikus, kurie dėl programinio valdžios ir galios tikslo pamina vertybinius įsitikinimus ir principus, taip didina visuomenės nepasitikėjimą politikais, politika ir valstybės institucijomis, o svarbiausia – prisideda ne prie politinės brandos mūsų valstybėje tvirtinimo, bet priešingai – prie žlugdymo. LKD mato nemažai trūkumų Vyriausybės darbe. Jų manymu, kai kurios ministerijos jau šiandien turi prisiimti atsakomybę dėl nesugebėjimo panaudoti skiriamos paramos jų sektoriams. Prastas darbas ar darbo organizavimas gali turėti skaudžių pasekmių visai Lietuvos ekonomikos raidai bei socialinės sanglaudos klausimų vilkinimui.

Nėra abejonės, kad, stiprinant krikščioniškosios demokratijos pamatus Lietuvoje, LKD galėtų daug padaryti. Tik bėda ta, kad nuo pat 2000 metų į Lietuvos Seimą nebepatenka šios partijos atstovai. Vadinasi, krikščioniškųjų vertybių sklaida yra ribota. Kaip rodo patirtis, daugeliui Lietuvos žmonių yra patraukli LKD programa. Tačiau jie balsuoja už Tėvynės sąjungą, kad „neprapultų balsas“. Kiti, nors gyvenime išpažįsta krikščioniškąsias vertybes, pasirengę pulti į populistų glėbį. Taigi visuomenė palaiko stipresnes partijas, tas, dėl kurių laimėjimo Seimo rinkimuose neabejoja.

Daugelis suvažiavimo delegatų kėlė klausimą: ar vieni pajėgsime laimėti Seimo rinkimus, kuriems jau dabar reikia pradėti rengtis? Turint omenyje valstybės nutrauktą dotaciją LKD, pinigų stygių, didelę konkurenciją, formavosi neigiamas atsakymas. Tad ką daryti? Visiškai aišku: dešiniosioms jėgoms reikia jungtis į stiprų „kumštį“. Suvažiavime suabejota bendro sąrašo su Tėvynės sąjunga sudarymu. Krikdemai gali atsidurti sąrašo pabaigoje.

Vienas po kito kalbėję delegatai kėlė mintį: reikia naujo darinio, išpažįstančio krikščioniškąsias vertybes. Pažvelgta į Europos Parlamentą, kuriame gausiausia partija yra Europos liaudies (krikščionių demokratų) partija ir Europos demokratų frakcija (ELP – ED). Vis labiau kristalizavosi nuomonė: išeitis – tai Lietuvos liaudies partija, kurioje būtų Krikščionių demokratų pavadinimas.

Pasiūlytas kandidatu į LKD pirmininkus V.Stundys neslėpdamas išdėstė savo nuomonę: žvelkime realybei į akis. Lietuvai reikia naujo politinio darinio, kurio branduolį sudarytų krikščionys demokratai, konservatoriai, centras. Tai būtų Europos liaudies partijos vertybių, nuostatų, principų rinkinys, pagrįstas krikščioniškomis vertybėmis.

Pasigirdus nuomonei, jog reikia palaukti, apsvarstyti skyriuose, įsiklausyti į žmonių nuomonę, atsakymas buvo kategoriškas: laukti nebėra laiko, laukiančiųjų niekas nelaukia, šią neišvengiamybę reikia aiškinti skyriuose.

Rezoliucijoje „Dėl krikščioniškosios demokratijos nuostatų“ įrašyta: „Pasiekti, kad partijai būtų deramai atstovaujama LR Seime, savivaldybėse bei kitose valstybės valdžios institucijose, taip pat Europos Parlamente“.

LKD pirmininku iš dviejų pasiūlytų kandidatų didele balsų persvara išrinktas V.Stundys. Vicepirmininkais balsų dauguma išrinkti Kazimieras Kuzminskas, Algirdas Šakalys, Antanas Čepononis ir Paulius Saudargas. Taip pat išrinkta dvidešimt narių į partijos Tarybą. Išrinkta Kontrolės, Mandatų ir Etikos komisijos. Pakoreguotas statutas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija