Atnaujintas 2007 birželio 13 d.
Nr.45
(1542)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Monografija apie Veprių Kalvarijas

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Monografijos autorius
prof. hab. dr. Alfonsas Motuzas
(kairėje) ir recenzentai (iš dešinės):
kan. doc. dr. Kęstutis Žemaitis,
prof. hab. dr. Romualdas
Apanavičius
ir prof. dr. Daiva Kšanienė
Autoriaus nuotrauka

Prieš kurį laiką Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete buvo pristatyta unikali monografija „Veprių Kalvarijos“, kurią parašė habilituotas mokslų daktaras Alfonsas Motuzas. Tai itin ryški asmenybė, atėjusi į religijotyrą per muziką ir etnologiją.

A.Motuzas gimė 1955 m. lapkričio 22 d. Šiaulių mieste. 1964-1975 metais mokėsi Šiauliuose. 1975 metais įstojo į Lietuvos muzikos akademiją. Nuo 1979 metų dirbo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose asistentu. 1979-1987 metais A.Motuzas atliko mokslinį tyrimą „Tradicinis grojimas kerdžiaus trimitu, ragais, daudytėmis“, kartu su savo studentais dalyvavo įvairiose respublikinėse etnoinstrumentologinėse ir religijotyrinėse ekspedicijose. 1987-aisiais įstojo į SSRS Gnesinų muzikos akademijos aspirantūrą, kurią 1991 metais sėkmingai baigė, apgynęs muzikologijos mokslų daktaro disertaciją „Nacionalinės apeiginės kultūros ypatybių pritaikymas, grojant lietuvių liaudies pučiamaisiais ambušiūriniais pūstukiniais muzikos instrumentais“.


Pranašas savame mieste

Dr. Petras BIELSKIS

Sakoma, kad pranašu savame mieste nebūsi. Kietos taisyklės ir paprotinė teisė gerai, bet geriau, kada kam nors pavyksta tas dogmas kūrybiškai paneigti. Daug metų pasyviai ir ne visai pasyviai stebiu režisieriaus ir vaikų teatro pedagogo Antano Milinio pašėlusiai atkaklią veiklą. Ir stebiuosi, ir žaviuosi. Va, čia ir iškyla tos kultūrinės pranašystės tema. Paskirdamas savo visą gyvenimą vaikų teatrui, juk jis pirmiausia paskelbė pranašystę, kad Klaipėda taps vaikų teatro miestu.


Biblijos viešnagė

Jurgis VERŠAUSKAS

„Naujosios Romuvos“ žurnalo
vadovai prof. Juozas Algimantas
Krikštopaitis ir Andrius Konickis,
kun. Petras Tavoraitis, Rasa
Griškevičienė ir Biblijos draugijos
vykdantysis direktorius
dr. Mykolas Mikalajūnas

Ukmergės miesto Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje šešias savaites viešėjo Lietuvos Biblijos draugijos kilnojamoji dviejų dalių paroda: „Biblija istorijoje ir šiandien“ ir „Pranašas Jona“. Lankytojai galėjo susipažinti su Biblijos (Šventojo Rašto) parašymo istorija, jos sudėtimi bei vertimais į daugybę kalbų, taip pat su nuotykinga Senojo Testamento istorija apie pranašą Joną, didžuvės prarytą, kai jis nenorėjo eiti skelbti atgailos priešų žemėje.


„Mes, lietuvės moterys, esame dieviškai kantrios…“

Gediminas GRIŠKEVIČIUS

…Tarp moterų organizacijų išskirtina yra Lietuvos moterų lyga. Nepaprastai veiklią spaudoje, nenuilstančią patriotizmo žadintoją – Lygos vadovę prof. Oną Voverienę dėl ne vieno aiškaus vyrų šaukimo į kovą ne kartą esu pavadinęs „lietuviška Orleano mergele“ (Vilius Bražėnas, „XXI amžius“, 2007 05 30).

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija