Atnaujintas 2007 birželio 13 d.
Nr.45
(1542)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ BIČIULIAI

Magis - SAS ?urnalas

 

Šiame numeryje:

Jaunųjų atlikėjų
festivalis

„Rubikiai – dainų
krantas“

Klėtelėje-muziejuje
išsipildė literatūros
klasiko svajonė

Pranašas savame
mieste

„Mes, lietuvės
moterys, esame
dieviškai kantrios…“

VSD butų
išpardavimo byla

Krikščionys
demokratai žvelgia
į ateitį

Irako dvasininkų kankinystė

Mindaugas BUIKA

Kunigas Rachedas Ganis
buvo pirmasis chaldėjų dvasininkas,
nužudytas Irake po 2003 metų

Popiežius liūdi ir meldžiasi dėl taikos aušros

Irako krikščionių religinės mažumos patiriamo teroro akivaizdoje – banditų grobiami kunigai reikalaujant didelės išpirkos už jų paleidimą, įsiveržiama į krikščionių šeimų namus ir liepiama sumokėti piniginę „kompensaciją“ už jų gyvenimą „islamo šalyje“, įsakoma nuimti kryžius nuo krikščionių bažnyčių bokštų arba jie nugriaunami be perspėjimo, užpuolami moterų vienuolynai ir rekvizuojami „strateginiams uždaviniams“ – chaldėjų katalikų kunigo ir trijų jo pagalbininkų diakonų žūtis dar labiau šokiravo tikinčiųjų visuomenę ir plačiai nuskambėjo visame pasaulyje.


Pažaislio varpas paskelbė festivalio pradžią

Kazimieras Dobkevičius

Koncertas vyko sausakimšame
Pažaislio šventoriuje

Tarptautinio Pažaislio muzikos festivalio iniciatorius prof. Petras Bingelis sakė: „Pažaislio muzikos festivalis kasmet tampa vis ryškesniu, svarbesniu, įsimintinesniu kultūros įvykiu. Renginys žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų. Esame atviri dialogui, naujoms kūrybos iniciatyvoms, naujiems projektams, jaunų ryškių talentų proveržiams ir jų paieškoms... Lietuvoje labai daug gabių žmonių. Šis festivalis – galimybė jiems pasirodyti. Nuo pat pirmojo Pažaislio festivalio koncerto neužsibrėžėme sau tikslo kviesti į renginius vien tik pasaulinio lygio žvaigždes. Tegu šioje muzikos šventėje auga, bręsta, tvirtėja ir mūsų talentingi jaunieji atlikėjai, kūrėjai, drauge ir mūsų graži šalis“.


Įveikiantys akmenis

Bronius VERTELKA

Skulptorius Gerardas Fuber
de la Vega į Panevėžį
atvyko iš Meksikos

Mieste, prie Nevėžio krantų, vyksta antrasis tarptautinis akmens skulptūrų simpoziumas „Skulptūra tarp mūsų“. Profesionalūs akmens skulptoriai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Meksikos UAB „Aukštaitijos vandenys“ teritorijoje kuria dekoratyvinio pobūdžio skulptūras teatro tema.

Simpoziumo organizatorius – miesto Dailės mokyklos direktorius Vytautas Tallat-Kelpša pasakojo, jog idėja rengti tokius kūrybinius suėjimus gimė senokai. Pirmasis skulptūros simpoziumas „Skulptūros tarp mūsų“ vyko 2005-aisiais. Toks pavadinimas reiškė, kad bet kas gali bendrauti su menininkais, stebėti, kaip jie dirba. Šiemet švenčiamas režisieriaus Juozo Miltinio 100-metis, todėl simpoziumo darbai simbolizuos teatrą.


Pasitikėjimas įpareigoja

Radviliškio rajono meras
Antanas Čepononis

Radviliškio rajono savivaldybės Taryba antrai kadencijai meru išrinko Lietuvos krikščionių demokratų partijos Radviliškio skyriaus pirmininką Antaną Čepononį. Ši partija praėjusią kadenciją Taryboje turėjo tris mandatus. Rajono gyventojai pasitikėjo krikščionimis demokratais ir šį kartą jiems patikėjo septynis mandatus. Tikras vargas buvo susitikti su meru A.Čepononiu: Tarybos posėdžiai, susirinkimai, vizitai, pasitarimai Vilniuje, Šiauliuose, susitikimai su organizacijos atstovais, gyventojais, dalyvavimas įvairiuose renginiuose – meras vis kur nors lekia. Gal dėl to, kad juo pasitikėjo rinkėjai (gauti 2525 balsai), kad dabar savo darbais reikia pateisinti gyventojų pasitikėjimą.


„Ėglynaicyje“ – jaunimo šokiai ir dainos

Rūta AVERKIENĖ

Dainuoja Merkinės jaunimo
etnokultūros klubas „Kukumbalis“

Šeštadienį, birželio 2-ąją, apniukusią, šaltą ir vėjuotą dieną skaidrino Marcinkonyse šurmuliavęs pirmasis regioninis vaikų folkloro ansamblių festivalis „Ėglynaicis“. Jame dalyvavo Alytaus ir Druskininkų miestų, Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonų vaikų folkloro ansambliai ir pavieniai atlikėjai. Kiekvienas renginyje dalyvavęs kolektyvas buvo apdovanotas padėkomis ir lamzdeliais, kuriuos kolektyvų vadovams įteikė Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Alvydas Valeiša, jaunuosius folkloro puoselėtojus sveikino Varėnos kultūros centro direktorė Marytė Stoškutė.


Tautodailininko medžio skulptūros skleidžia šilumą

Rūta AVERKIENĖ

Varėnos rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vedėjas Liudas
Tamulevičius, jo pavaduotoja
Regina Svirskienė, parodos
autorius Algirdas Juškevičius,
jo žmona gydytoja Regina
Juškevičienė, savivaldybės
administracijos direktorius Algis
Miškinis, senosios Varėnos
klebonas kun. Pranciškus Čivilis

Varėnos kultūros centro parodų salėje atidaryta tautodailininko, medžio drožėjo Algirdo Juškevičiaus darbų paroda. Į jos atidarymą susirinkęs gausus būrys varėniškių, menininko kolegų bei draugų dar kartą turėjo galimybę įsitikinti, jog Algirdas turi Dievo dovaną prakalbinti medį, tarsi įpūsti jam gyvybės. Todėl kiekviena į rankas paimta Algirdo skobta skulptūra skleidžia šilumą, žavi individualia menine forma bei visumos darna.


Kur susikerta kūrėjų keliai

Bronius VERTELKA

Dusetų dailės galerijos
direktorius Alvydas Stauskas

Panevėžio dailės galerijoje veikia Dusetų dailės galerijos dailininkų Nomedos Saukienės, Alvydo Stausko, Ramunės Sladkevičiūtės-Dainienės, Eugenijaus Raugo ir Romualdo Pučeko darbų paroda. Joje pristatyta tapyba, akvarelė, asambliažai, saviti metalo paveikslai. Tačiau šis rašinys – ne apie parodą, bet apie Dusetų galeriją, kurią pamėgo šio krašto meno žmonės.

Zarasų žemė negali pasigirti derliais, tačiau ji turtinga savo retu grožiu. Būtent tai traukia ir žavi menininkus. Dusetose gyvena ir kuria net penki Lietuvos dailininkų sąjungos nariai. Tuo negalėtų pasigirti toks miestas kaip Utena. Prieš dvylika metų dailininkų Romualdo Pučeko, Eugenijaus Raugo, Alvydo Stausko iniciatyva, pritariant rajono savivaldybei ir vietos seniūnijai, Dusetose buvo atidaryta bene pirmoji Lietuvos miestelyje profesionalaus meno galerija. Svarbiausias jos tikslas – suburti šiame krašte gimusius, gyvenančius ir kuriančius dailininkus, fotografus, parodyti jų kūrybą vietos bendruomenei ir svečiams, leisti katalogus, albumus, rengti Dusetų dailės galerijos dailininkų kūrybos parodas Lietuvoje ir užsienyje.


Gamtos scenoje – vėl poezija, dainos ir muzika

Vladas VAITKEVIČIUS

Savo eiles skaito
kun. Juozas Čičirka

Birželio 2-ąją į septintąjį poezijos pavasarėlį Tabariškiuose, į žalią pievelę prie mėlynuojančio tvenkinio vandens, nepaisydami netikėtai užklupusios vasaros pradžios vėsos, gan gausiai rinkosi ir tabariškiečiai, ir atokesnių apylinkių žmonės.Ir kaip nesirinksi, jei Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ringaudų filialo vedėjos Vilijos Mitkuvienės ir Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčios klebono kun. Jordano Kazlausko 2001 metais sumanyta ir surengta poezijos šventė virto gyvybinga tradicija, puoselėjama jautrių nuo kasdienės skubos nepavargstančių sielų.


Čečėniški priekaištai

Gintaras VISOCKAS

Čečėniją remiančiųjų mitingas
prie Rusijos ambasados
Vilniuje buvo ne itin gausus
ir skaitlingas

Praėjusį penktadienį įvyko protesto mitingas prie Rusijos Federacijos ambasados Vilniuje. Susirinkusieji reikalavo, kad Rusija artimiesiems grąžintų nužudyto Čečėnijos prezidento Aslano Maschadovo kūną. Mitinge būta ir vėliavų, ir spalvingų plakatų, ir aštrių kalbų. Tačiau šį renginį vargu ar galima laikyti pavykusiu. Susibūrime dalyvavo itin mažai žmonių – vos kelios dešimtys. Susibūrime nebuvo nė vieno žymesnio Lietuvos visuomenės, politikos, kultūros veikėjo. Susibūrimo nenušvietė stambiausios Lietuvos žiniasklaidos priemonės. Liūdina ir dar viena aplinkybė. Rusijos ambasados Vilniuje darbuotojai nesiteikė iš protesto akcijos dalyvių priimti jokių pareiškimų – nei žodinių, nei raštiškų. O mitinguotojai tarsi niekur nieko išsiskirstė namo.


Monografija apie Veprių Kalvarijas

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Monografijos autorius
prof. hab. dr. Alfonsas Motuzas
(kairėje) ir recenzentai (iš dešinės):
kan. doc. dr. Kęstutis Žemaitis,
prof. hab. dr. Romualdas
Apanavičius
ir prof. dr. Daiva Kšanienė
Autoriaus nuotrauka

Prieš kurį laiką Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete buvo pristatyta unikali monografija „Veprių Kalvarijos“, kurią parašė habilituotas mokslų daktaras Alfonsas Motuzas. Tai itin ryški asmenybė, atėjusi į religijotyrą per muziką ir etnologiją.

A.Motuzas gimė 1955 m. lapkričio 22 d. Šiaulių mieste. 1964-1975 metais mokėsi Šiauliuose. 1975 metais įstojo į Lietuvos muzikos akademiją. Nuo 1979 metų dirbo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose asistentu. 1979-1987 metais A.Motuzas atliko mokslinį tyrimą „Tradicinis grojimas kerdžiaus trimitu, ragais, daudytėmis“, kartu su savo studentais dalyvavo įvairiose respublikinėse etnoinstrumentologinėse ir religijotyrinėse ekspedicijose. 1987-aisiais įstojo į SSRS Gnesinų muzikos akademijos aspirantūrą, kurią 1991 metais sėkmingai baigė, apgynęs muzikologijos mokslų daktaro disertaciją „Nacionalinės apeiginės kultūros ypatybių pritaikymas, grojant lietuvių liaudies pučiamaisiais ambušiūriniais pūstukiniais muzikos instrumentais“.


Biblijos viešnagė

Jurgis VERŠAUSKAS

„Naujosios Romuvos“ žurnalo
vadovai prof. Juozas Algimantas
Krikštopaitis ir Andrius Konickis,
kun. Petras Tavoraitis, Rasa
Griškevičienė ir Biblijos draugijos
vykdantysis direktorius
dr. Mykolas Mikalajūnas

Ukmergės miesto Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje šešias savaites viešėjo Lietuvos Biblijos draugijos kilnojamoji dviejų dalių paroda: „Biblija istorijoje ir šiandien“ ir „Pranašas Jona“. Lankytojai galėjo susipažinti su Biblijos (Šventojo Rašto) parašymo istorija, jos sudėtimi bei vertimais į daugybę kalbų, taip pat su nuotykinga Senojo Testamento istorija apie pranašą Joną, didžuvės prarytą, kai jis nenorėjo eiti skelbti atgailos priešų žemėje.


Žirgeliai bėgo 29-ąjį kartą

Vytautas BAGDONAS

Prie Arklio muziejaus koncertuoja
Maduonos (Latvija) šokėjai

Anykščių rajono savivaldybė, padedant gausiam būriui rėmėjų, birželio 2-ąją Niūronių kaime organizavo respublikinę žirgų sporto ir tradicinės kultūros šventę „Bėk bėk, žirgeli!“, kuri šįkart jau buvo 29-oji.

Jau nuo pat ryto pradėjo šurmuliuoti populiaraus ir gausiai lankomo Arklio muziejaus prieigos senajame Niūronių kaime, kur pirmiausia susikraustė tautodailės ir prekybos mugės dalyviai. Minios žmonių – pėsčiųjų ir važiuotų – rinkosi į hipodromą, kur vyko respublikinis virvės traukimo čempionatas, seniūnijų virvės traukimo varžybos, žirginio sporto debiutantų ir jaunių konkūras.


Apie auras ir kitus panašius dalykus

Petras KATINAS

Po dvejų metų į Daukanto aikštės rūmus ketinanti atsisėsti K.Prunskienė nusprendė papildyti savo „valstiečių-liaudininkų“ partiją keliomis grupelėmis – V.Muntiano „pilietininkais“ ir R.Ozolo Centro partijėle. Esą tokiu būdu bus suburtas stiprus centras. Tačiau apie kokį centrą deklaruoja K.Prunskienė, suprasti sunku. Jeigu pasivadinusius „valstiečiais-liaudininkais“ ir galima būtų kaip nors apibūdinti, tai tik ne centru, o tiktai interesų grupe. Na, o kai dėl vyriausios „valstietės“ sumanymo po savo sparnu priglausti V.Muntiano ir R.Ozolo mizerius, tai visai neaišku, kam jai to prireikė. Juk „šturmuojant“ Prezidento rūmus jai reikės kur kas svaresnės pagalbos, nei jos galėtų suteikti į šlovingąsias „valstiečių“ gretas įsiliejusieji.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija