Atnaujintas 2007 birželio 13 d.
Nr.45
(1542)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Gamtos scenoje – vėl poezija, dainos ir muzika

Vladas VAITKEVIČIUS

Savo eiles skaito
kun. Juozas Čičirka

Kauno poetai poezijos
pavasarėlyje Tabariškiuose

Birželio 2-ąją į septintąjį poezijos pavasarėlį Tabariškiuose, į žalią pievelę prie mėlynuojančio tvenkinio vandens, nepaisydami netikėtai užklupusios vasaros pradžios vėsos, gan gausiai rinkosi ir tabariškiečiai, ir atokesnių apylinkių žmonės.Ir kaip nesirinksi, jei Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ringaudų filialo vedėjos Vilijos Mitkuvienės ir Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčios klebono kun. Jordano Kazlausko 2001 metais sumanyta ir surengta poezijos šventė virto gyvybinga tradicija, puoselėjama jautrių nuo kasdienės skubos nepavargstančių sielų.

Šiųmetis suartėjimas su poezija prasidėjo Ringaudų folklorinio ansamblio „Ringutis“ (vadovė Lina Apuokienė) atliekamomis dainomis. Poezijos pavasarėlio dalyvius pasveikino ir kūrybos džiaugsmo palinkėjo Ringaudų seniūnas Viktoras Petravičius. Nuotaikingai, net, galima sakyti, šelmiškai poezijos popietę vedusi poetė Gabija Vilėniškienė-Bulanavičiūtė vieną po kito kvietė į žaliąją sceną poetus, dainininkus, muzikantus. Pirmoji savo eiles skaitė Tabariškiuose gimusi ir visuose poezijos pavasarėliuose dalyvavusi Gražina Mickutė, primenanti jai turbūt nepažįstamą, o mano jau keletą kartų Pagulbyje (Molėtų r.) matytą ir girdėtą Janonių kaimo poetą ir ūkininką Mykolą Mišinį, visų maloniai vadinamą Mykoliuku. Susirinkusieji atidžiai klausėsi palyginti brandžių šiemetinio respublikinio moksleivių kūrybos konkurso laureatės kaunietės Neringos Butnoriūtės eilėraščių, savo kūrybos užuolaidą truputėlį praskleidė poetė ir leidyklos „Baltos lankos“ redaktorė Vaiva Kuodytė, poetai Liudas Gustainis, Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė šiaulietė Rita Kastėnaitė-Skeirienė, savitomis miniatiūromis nudžiugino Lina Navickaitė, jaunatve dvelkė Ugnės Karvelis gimnazijos gimnazistės Viktorijos Eimotytės kūriniai, eilėraščių klausytojams nepašykštėjo Vytauto Didžiojo universiteto studentė Gintarė Stankutė, saikingesnis buvo šio straipsnelio autorius.

Dirvonėlyje žolytę rupšnojo ir gal svarbiausius skaitytų eilėraščių žodžius įsiminė baltutėliai avinėliai – tarsi dalyviai, tarsi renginio dekoracijos... Muzikinius gebėjimus triūba garsino Babtų gimnazijos pučiamųjų orkestro narys Rokas Simonaitis, į pavakario dangų kilo Gudžiūnų klebono kun. Juozo Čičirkos ir tremtinio garliaviškio Mindaugo Babono posmai, Babtų gimnazijos gitaristės Aušrinė Barkauskaitė, Kornelija Šiukštaitė, Judita Mačiukėnaitė ir Kristina Knystautaitė pagrojo ir padainavo smagių dainų.

Į visus tris literatūrinės viktorinos, parengtos pagal klebono kun. J.Kazlausko kūrybą, klausimus neatsakė niekas, todėl negalės pasidžiaugti pagrindiniu prizu – dviejų dienų kelione į Nidą... Užtat visi akylai saugojo jiems įteiktus gražius suvenyrus...

Poezijos pavasarėlio pabaigoje buvo padėkota jo rėmėjams: Ringaudų seniūnijai, klebonui kun. J.Kazlauskui, Kauno kultūros savaitraščio visai Lietuvai „Nemunas“ redakcijai, verslininkui ponui Antanui Bakui, ir svečiai bei saviškiai pakviesti prie vaišių stalo paragauti čia pat kepamų šašlykų, paragauti kaimiškų skanėstų, išgerti vyno, sulčių, kavos ar arbatos, užmegzti naujų pažinčių.

Tabariškiai, Kauno rajonas

Birutės KAIRAITYTĖS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija